Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

10. 9. 2021

Pobot regresa za letni dopust ob prekinitvi pogodbe

Ali se v celoti izplačan regres pobota tudi pri prekinitvi pogodbe o zaposlitvi med letom zaradi smrti delavca in na kakšen način?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

03. 9. 2021

Prevoz in nadurno delo na dela prost dan

Zanima nas kako je z izplačilom nadurnega dela, ki je odrejeno na dela prost dan. Kaj se šteje za nadurno delo oz. ali se prevoz na lokacijo, kjer se bo delo opravljalo šteje tudi v fond ur za izplačilo nadurnega dela? Npr. število dejansko opravljenih ur dela je 6, 2 ...
Samo za aktivne naročnike
03. 9. 2021

Dodatni dnevi dopusta - starejši delavec

V javnem zavodu odmerjamo letni dopust na podlagi KP za dejavnost vzgoje in izobraževanja. 5. točka 47 člena določa: "Delavcu, ki dopolni 50 let starosti, se letni dopust poveča za 5 dni." Ali bi morali poleg tega delavcu, ki dopolni 55 let starosti, dodeliti še dodatne 3 dni, na ...
Samo za aktivne naročnike
01. 9. 2021

Možnost zaposlitve brez javne objave

Ali lahko delavko, ki je na šoli zaposlena na projektnem delovnem mestu multiplikator, po izteku tega projekta zaposlimo na prostem delovnem mestu učitelj (za nedoločen čas) brez objave razpisa?
Samo za aktivne naročnike
30. 8. 2021

Še o dodatnem plačanem dnevu za prvošolčke

Dodaten plačan dan vsem staršem prvošolčkov - zanima nas naslednje:Imamo delavca, ki dela v nočni izmeni. Nočna izmena za dan 1. 9. se prične 1. 9. ob 22.00 uri. Za kateri dan se upošteva plačan dan? Težava je namreč pri turnusnih delavcih (4 izmensko delo), ki majo ravno na ...
Samo za aktivne naročnike
30. 8. 2021

Izpolnjevanje pogojev PCT - zunanji izvajalci

Zanima me ali moramo tudi zunanji strokovni delavci za VZD in VPP izpolnjevati pogoj PCT v kolikor izvajamo storitve (npr. usposabljanja iz VZD in VPP) v šolah, zdravstvenih ustanovah, domovih za starejše?Kaj pa na primer čistilke zunanjega čistilnega servisa, ki čisti prostore šol, ZD, domove za starejše, hotele ipd.?
Samo za aktivne naročnike
30. 8. 2021

Pogodba o zaposlitvi za določen čas in odpovedni rok

Ali je zakonsko dovoljen dvo-mesečni odpovedni rok, če gre za pogodbo o zaposlitvi za določen čas?
Samo za aktivne naročnike
30. 8. 2021

Zaposlitev za določen čas - šola, kuhinja

Ali lahko v šoli zaposlimo delavca npr. v kuhinji za 10 mesecev? Gre za delovno mesto, ki bi bilo plačano iz tržne dejavnosti, ki je seveda med počitnicami ni. Se lahko taka zaposlitev ponovi več let zaporedoma?
Samo za aktivne naročnike
30. 8. 2021

Letni dopust - prenos dopusta

Delavka ima lanskega dopusta 8 dni. Lani je bila novembra na čakanju. Decembra 2020, januarja in februarja 2021 je delala. Od marca je bolniški. Tudi v začetku tega leta ga ni koristila. Letošnjega ima še dodatnega 37 dni, katerega pa ne želi koristiti vsega, ko se bo vrnila z bolniške ...
Samo za aktivne naročnike
23. 8. 2021

Izplačilo nadur

Nekaterim delavcem bomo izplačali nadure iz obdobja pred 1. 8., ker jih (na njihovo željo) nismo izplačevali sproti.Vprašanje je sledeče:Ali mora biti urna postavka teh nadur skladna z novo, višjo postavko ali izplačamo po »stari« postavki, glede na to, da so bile ure dejansko oddelane pred 1. 8.?
Samo za aktivne naročnike