Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

17. 6. 2020

Daljša bolniška in solidarnostna pomoč

Imamo delavca na daljši bolniški. Ali mu, in kdaj, pripada solidarnostna pomoč, po treh mesecih ali po šestih? Prvi dan bolniške je nastopil 3. 2. 2020 in še traja.
Samo za aktivne naročnike
15. 6. 2020

Nadaljevanje delovnega razmerja kljub izpolnjevanju pogojev za upokojitev

Delavec od 31. januarja 2020 dobiva 40 % sorazmernega dela starostne pokojnine. Star je 63 let. Njegova pokojninska doba brez dokupa znaša: v Sloveniji 41 let in 2 mesecev. Zanima me, ali še sme delati eno šolsko leto polni delovni čas?
Samo za aktivne naročnike
15. 6. 2020

Sprememba pogodbe o zaposlitvi iz določen čas v nedoločen čas

Prvega septembra 2019 smo na delovno mesto učitelja v podaljšanem bivanju zaposlili strokovno delavko, ki še ni imela opravljenega strokovnega izpita, zaposlitev je bila za določen čas 12 mesecev do 31. 8. 2020. Strokovni izpit je delavka sedaj opravila in s tem izpolnjuje vse pogoje, da jo zaposlimo za nedoločen ...
Samo za aktivne naročnike
10. 6. 2020

Sprememba kraja dela

V ZDR-1 je navedeno, da če se spremeni kraj opravljanja dela, se sklene nova pogodba o zaposlitvi. Ali je to možno rešiti le z aneksom k pogodbi?
Samo za aktivne naročnike
08. 6. 2020

Subvencioniranje skrajšanja polnega delovnega časa

Kakšen je rok za oddajo vloge?
08. 6. 2020

Podlage za nadomestilo plače zaradi varstva otrok, ki ne smejo v vrtec

Ukrepi iz ZIUZEOP so 31.5.2020 prenehali veljati. Ali to pomeni, da ni več podlage za nadomestilo plače zaradi varstva otrok, ki ne smejo v vrtec ali šolo oziroma ki jih starši ne želijo dati v vrtec?Kako pa bo z odsotnostjo in nadomestilom plače, če bo posamezniku odrejena ...
Samo za aktivne naročnike
01. 6. 2020

Še o kilometrini v obdobju epidemije

Ali zunanjemu članu civilne zaščite med epidemijo (Covid - 19) pripada kilometrina 8 % ali 18 %?
Samo za aktivne naročnike
01. 6. 2020

Polovični delovni čas in regres

Delavec je zaposlen za polovični delovni čas (4 ure). Koliko regresa za leto 2020 mu pripada?
Samo za aktivne naročnike
27. 5. 2020

Varnostna razdalja med zaposlenimi

Kakšna naj bi bila razdalja med delavci – v nekaterih smernicah se zahteva 1,5 metra, v drugih 2 metra?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

27. 5. 2020

Revizija izjave o varnosti z oceno tveganja

Ali mora delodajalec po koncu epidemije izvesti revizijo izjave o varnosti z oceno tveganja?
Samo za aktivne naročnike