Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

25. 3. 2022

Ocena pri zaposlitvi, ki traja manj kot 6 mesecev, in pogoji za napredovanje

Če se je javni uslužbenec zaposlil 1. 7. 2019, bi torej letos napredoval? Kaj pa če ni ocenjen, ker je prišel v drugi polovici leta?
Samo za aktivne naročnike
22. 3. 2022

Evidenca prisotnosti

Zanima nas, ali je v primeru obiska inšpektorja za delo potrebno hraniti in pokazati listo prisotnosti delavcev, ali je dovolj, če imamo listo odsotnosti?Kako je v primeru, ko delavci delajo od doma?Se morajo dnevno beležiti ure za posameznega delavca, ali je dovolj, če se beležijo samo odsotnosti?
Samo za aktivne naročnike
21. 3. 2022

Izbira kandidata brez delovnih izkušenj

Na razpis za delovno mesto se je prijavilo večje število kandidatov, vendar vsi brez zahtevanih delovnih izkušenj. Predvidevamo, da kljub temu lahko izberemo kandidata?
Samo za aktivne naročnike
18. 3. 2022

Zadržanost od dela in nadomestila

Imamo delavca, ki je v bolniškem staležu, razlog zadržanosti 02 - poškodba izven dela. Ali znaša za delavca višina nadomestila 80 % plače (137. člen-ZDR) ali 70 %? (ne zavezuje nas nobena kolektivne pogodba) Zanima me za prvih 20 dni (breme delodajalca) ali delavcu v primeru poškodbe izven dela pripada 70 % ali 80 ...
Samo za aktivne naročnike
16. 3. 2022

Prenos letnega dopusta

Naprošamo vas za pojasnilo glede koriščenja letnega dopusta po daljši bolniški odsotnosti. Javni uslužbenec je bil zaradi bolniškega staleža z dela odsoten od 8. 9. 2020 do 28. 2. 2022. Od 1. 3. 2022 do 31. 3. 2022 ima pravico do 4-urnega delovnika. Javnemu uslužbencu je iz leta 2020 ostalo ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

15. 3. 2022

Kako odsotnega delavca seznaniti z oceno?

Kako je z seznanitvijo ocene delavca v primeru, da se delavca oceni za leto npr. 2021 in je od decembra 2021 dalje na daljši bolniški/porodniški? Moramo ocenjevali list poslati na domači naslov ali elektronski naslov – to stori kadrovska služba ali nadrejeni, ki ga je ocenil?
Samo za aktivne naročnike
15. 3. 2022

Ocena javnega uslužbenca kot kriterij za dodatne dni dopusta

Ali je ocena javnega uslužbenca tudi kriterij pri letnem dopustu za dodatne dni dopusta?
Samo za aktivne naročnike
15. 3. 2022

Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega del

Delavka je zaposlena na delovnem mestu spremljevalec gibalno oviranih otrok. Na dneve, ko otroka, ki ga spremlja, ni bilo v vrtcu, je bila delavka razporejena v oddelke, kjer je nadomeščala odsotne pomočnice vzgojiteljic. Delavka je po izobrazbi diplomirana vzgojiteljica. Zanima nas, ali delavki lahko izplačamo delovno uspešnost iz naslova povečanega ...
Samo za aktivne naročnike
14. 3. 2022

Napredovanje zaposlenega za določen čas

Ali napreduje ob izpolnjevanju pogojev iz predpisov tudi javni uslužbenec, ki je za določen čas zaposlen v kabinetu župana "na zaupanje"?
Samo za aktivne naročnike
14. 3. 2022

Napredovanje v plačne razrede

Delavka je bila pri nas zaposlena do 28. 2. 2022, nato se je zaposlila pri drugem delodajalcu brez prekinitve. V našem zavodu je pridobila tri ocene odlično in sicer za leto 2018, 2019 in 2021 (za leto 2020 je bila neocenjena). Sedaj se nam postavlja vprašanje, ali mi izdamo sklep ...
Samo za aktivne naročnike