Evidenca delovnega časa za vodilne delavce

07. 4. 2021 | Avtor: Tanja Bohl

Vprašanje:

Za vodje oddelkov, ki so vodilni delavci ter nimajo sklenjenih individualnih pogodb o zaposlitvi, želimo evidence delovnega časa urediti brez da bi se vodje oddelkov morali registrirati na registratorju delovnega časa. Takim vodilnim delavcem bi tako v evidenci delovnega časa za vsak delovni dan beležili 8-urno prisotnost.

Ali je tak način zakonit? Na kaj moramo biti pozorni pri sklepanju pogodb o zaposlitvi in sprejemanju internih pravilnikov?

Nazaj