Dodatek za delovno dobo študentu (javni sektor)

04. 8. 2022

Vprašanje:

Katero študentsko delo se upošteva pri določitvi dodatka na delovno dobo pri sklenitvi pogodbe o zaposlitvi, ali vse tisto, ki je bilo narejeno pred sprejemom Zakona za urejanje položaja študentov (v nadaljevanju: ZUPŠ-1), ali tisto po veljavnosti ZUPŠ-1?

Nastane namreč problem, ko se npr. 1. 8. 2022 želi zaposliti študent, ki je npr. 3 leta delal preko študentskega servisa in zdaj prvič sklepa POZ. Koliko študentskega dela se mu upošteva pri določitvi dodatka za minulo delo?

19. člen ZUPŠ-1 določa, da se pokojninska doba, pridobljena preko študentskega dela, upošteva pri dodatku na delovno dobo.

Nazaj