Upravljanje s kadri

19. 4. 2023

Z nasmehom na delo :)

Že Peter Drucker, en najvplivnejših strokovnjakov s področja managementa vseh časov, je rekel: »Culture eats strategy for breakfast.«Nič novega torej… pa vendar: kakšna je dejansko organizacijska kultura v našem podjetju? Je res na nivoju, na katerem bi lahko bila… na katerem bi si želeli, da bi bila?V zadnjih ...
10. 10. 2022

Odnos zaposlenega z nadrejenim, pomen mehkih veščin

Odnos zaposlenega z nadrejenim je zelo pomemben dejavnik, ki vpliva na zadovoljstvo zaposlenega, njegovo izpolnjevanje delovnih obveznosti in posledično tudi na uspešnost samega podjetja. Večje je zadovoljstvo zaposlenega, večja je njegova učinkovitost pri delu. Kakovost odnosa med zaposlenim in nadrejenim je v veliki večini odvisna od mehkih veščin oseb na ...
Samo za aktivne naročnike
16. 8. 2022

Pomembno je predvideti poslovno vrednost kadrovskih programov, vključno s finančno donosnostjo naložbe (ROI).

Podjetja se v sodobnem gospodarskem svetu soočajo z nenehnimi pritiski na zniževanje stroškov. Podlaga za uspešno zniževanje stroškov se zagotovo nahaja v dobrem poznavanju procesov, jasnih in zanesljivih informacijah ter v ustrezni obdelavi le-teh. Tudi kadrovski strokovnjaki se morate tem trendom uspešno prilagajati. Pri tem vsako leto prevzemate vedno več ...
27. 10. 2021

Motiviranje zaposlenih

Načrtna motivacija zaposlenih pomeni, da vodja zaposlene pripravi do tega, da lastne sposobnosti in zavzetost razvijajo tako, da lahko dosegajo dogovorjene cilje. Vendar se lahko osebni cilji zaposlenih precej razlikujejo od ciljev podjetja. To je pravzaprav logično, saj so lahko osebni cilji prodajnega referenta čim boljša plača, več prostega časa ...
Samo za aktivne naročnike
08. 7. 2021

Tihi konflikti v podjetju

O konfliktih v podjetju običajno govorimo, ko opazimo določena trenja med zaposlenimi. Največkrat govorimo o konfliktih šele takrat, ko se razvijejo do te mere, da vplivajo na odnose, zadovoljstvo zaposlenih in posledično na delovne procese. Zmotno pa je prepričanje, da so vsi nesporazumi tudi konflikti. Nesporazum preraste v konflikt šele ...
Samo za aktivne naročnike
08. 7. 2021

Epidemija duševnih stisk v slovenskih podjetjih

Pandemija virusa COVID-19 in ukrepi za zajezitev so agresivno posegli v naše vsakdanje rutine in drastično zamajali ravnovesje. Na milijone ljudi je nekajkrat preživelo tako imenovani »lock-down«, ki označuje popolno ali znatno zaustavitev javnega življenja in kontroverzne omejitve gibanja. Mnogi so delo preselili domov, premnogi so službe izgubili. Zaradi spremenljive ...
Samo za aktivne naročnike
23. 9. 2019

Stres in menegement stresa

Uvod Posameznik v sodobni družbi obvladuje tako fizične nevarnosti kot tudi druge okoliščine, ki od njega zahtevajo maksimalne napore. Toda ustroj človeškega telesa se ni utegnil prilagoditi naglici družbenih sprememb. Zato se pogosto pojavlja neskladje med dojemanjem zahtev na eni strani in sposobnostmi za obvladovanje teh na drugi strani. To ...
06. 12. 2018

Asertivnost v pojmu urejenih poslovnih odnosov

Pojem asertivnosti Asertivnost opisuje vedenje, ki posamezniku omogoča ozaveščen stik s stvarnostjo in podpira: kakovostno obvladovanje lastnega vedenja, zmožnosti in priložnosti za samouresničenje ciljev, lažjo komunikacijo z okoljem in dobro samopodobo. Poteze asertivne osebe Prioritetno je to edinstvenost, ko upamo biti to, kar smo, izraziti svoja mnenja, pričakovanja v osvobojenosti ...
Samo za aktivne naročnike
14. 9. 2018

(Psihično) dobro počutje zaposlenih in njegovi učinki za zaposlene in organizacije

Uvod Človek je večplastno bitje in kot tak je vpet v različne življenjske vloge, od partnerske, starševske do različnih sorodstvenih, prijateljskih in drugih vlog. Vsaka od teh prinaša tudi obveznosti, ki naj bi jih v skladu z uveljavljenimi družbenimi normami uresničeval karseda optimalno. Zato pa ima tudi vedno manj časa ...
Samo za aktivne naročnike
14. 9. 2018

Obvladovanje misli in čustev

Predstavljajmo si, da se za trenutek ustavimo; prenehamo z delom in se osredotočimo na svoje dihanje. Hitro bomo opazili, da nas v vsakem trenutku prešine nova misel. Tako je tudi s čustvi, ki nenehno tlijo v nas. Zato smo tudi v vsakem trenutku v določenem razpoloženju, ki se skozi dan ...