Razvojni pogovori s sodelavcem

08. 11. 2018
Že nekaj časa je poudarek pri letnih pogovorih vse bolj na razvoju, na tem, kako s(m)o zaposleni lahko pri svojem delu še boljši: bolj učinkoviti, bolj kvalitetni in boljši sodelavci.


Razvojni pogovori so pomembno sredstvo za doseganje zastavljenih ciljev in usmerjanje zaposlenih pri uresničevanju skupne vizije organizacije.

Za uspešen pogovor s sodelavcem je pomembno, da ga izvaja usposobljen vodja; le tako bo s pogovorom dosegel želeni namen in izpolnil zastavljene cilje. Pomembno pa je tudi, da se izvajajo redno – skozi celo leto, da vodja sodelavcu nenehno podaja povratno informacijo o njegovem delu in da sproti preverjata uresničevanje skupnih dogovorov.

Več o tem: Razvojni pogovor s sodelavcem

Nazaj