Kako analizirati izvedene letne pogovore in pripraviti zaključno poročilo za upravo?

16. 4. 2019
Po izvedenih letnih pogovorih je smiselno na podlagi analize izdelati poročilo za vodstvo (upravo, direktorja, vodje). Pri analizi izhajamo iz namenov letnih pogovorov - zakaj letne pogovore v naši organizaciji sploh izvajamo?

Odvisno od vsebine, ki jih letni pogovori pokrivajo v vaši organizaciji, lahko poročilo zajema:

  • število izvedenih pogovorov, razlogi za neizvedene pogovore in popravljalni ukrepi za naslednje leto;
  • poročilo o razvitosti kompetenc, npr. razlika med pričakovano in dejansko stopnjo razvitosti kompetenc po posameznih kompetencah, oddelkih, delovnih mestih, na osnovi razvitosti kompetenc lahko načrtujemo upravljanje talentov in/ali nasledstev;
  • identifikacija prepadov med zahtevano in dejansko razvitostjo kompetenc po delovnih mestih, oddelkih, za celotno organizacijo;
  • načrt usposabljanj na osnovi razvitosti kompetenc (po delovnih mestih, oddelkih, individualno);
  • če smo usposabljanja že izvedli, lahko prikažemo izboljšanje razvitosti kompetenc, ki smo jih razvijali, in tako merimo učinkovitost usposabljanj ali poiščemo razloge, da kljub usposabljanju ni pričakovanih izboljšav;
  • analizo kariernega razvoja, če imamo izdelane karierne načrte (primerjava načrta in realizacije);
  • analizo realizacije ciljev (po delovnih mestih, oddelkih, individualno) ter predloge za izboljšanje realizacije;
  • če smo vključili samooceno sodelavcev, lahko analiziramo razliko med oceno vodje in samooceno (po oddelkih, za celotno organizacijo);
  • če smo vključili (anonimni!) vprašalnik o zadovoljstvu sodelavcev z izvedenimi letnimi pogovori, lahko izdelamo analizo zadovoljstva po posameznem vodji in predlagamo izboljšave in/ali usposabljanja za vodje, kjer z rezultati nismo najbolj zadovoljni.

Pripravila: mag. Suzana Ester Car

Nazaj