Uvedba elektronskega bolniškega lista

04. 11. 2019 | Avtor: Mojca Ramšak Pešec

S 1. 1. 2020 Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) v sodelovanju z izvajalci zdravstvenih storitev uvaja elektronski bolniški list. Sedaj veljavni papirnati bolniški listi se bodo postopno nadomestili z izdajo bolniškega lista v elektronski obliki (v nadaljevanju : eBOL).

Za uvedbo elektronskih bolniških listov se pripravlja posebna informacijska rešitev, ki bo delodajalcem omogočala, da bodo za svoje zaposlene prevzemali elektronske bolniške liste, kar pomeni, da od zaposlenih ne bodo več zahtevali, da jim morajo bolniški list dostaviti v papirni obliki. V ta namen bodo morali delodajalci pravočasno prilagoditi svojo informacijsko opremo, kajti obveznost, da bodo za svoje zaposlene prevzemali elektronske bolniške liste za začasne zadržanosti od dela preko sistema SPOT oziroma sedaj sistema eVEM bo veljala od 1. februarja dalje. Do takrat bo ustrezno spremenjen postopek izdaje bolniških listov ter postopek uveljavljanja pravice do nadomestila plače zaradi začasne zadržanosti z dela in postopek refundacije sredstev s strani ZZZS treba urediti tudi s spremembo Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Nazaj