Redna odpoved iz krivdnega razloga – pravni pouk

07. 11. 2019

Vprašanje:

Delodajalec namerava delavcu odpovedati pogodbo o zaposlitvi iz krivdnega razloga. Zanima ga, ali mora kljub temu obvestiti Zavod RS za zaposlovanje o podani odpovedi in ali to velja izključno za primere odpovedi iz poslovnega razloga in razloga nesposobnosti. Zanima jih tudi, ali se je delavec dolžen prijaviti na Zavod RS za zaposlovanje kot iskalec zaposlitve v treh dneh po prejemu odpovedi, glede na to, da gre za krivdni razlog in delavec ne bo upravičen do denarnega nadomestila za brezposelnost. V zvezi s tem jih zanima, kako naj se glasi pravni pouk v primeru redne odpovedi iz krivdnega razloga.

Nazaj