Odgovori na aktualna vprašanja iz prakse

07. 11. 2019

Odpoved delovnega razmerja s strani delavke med trajanjem porodniškega dopusta

Delavka bi želela med trajanjem porodniškega dopusta zamenjati delodajalca, zato jo zanima, ali lahko odpove delovno razmerje že med trajanjem porodniškega dopusta ali mora počakati, da se vrne na delo. Ali je kakšna ovira, da lahko takoj sklene pogodbo o zaposlitvi z novim delodajalcem in kot začetek delovnega razmerja navedejo ...
Samo za aktivne naročnike
07. 11. 2019

Varstvo sindikalnih zaupnikov pred odpovedjo

V vprašanju navajajo, da imajo v podjetju delovno mesto, na katerem je zaposlena samo še ena oseba, ki je hkrati sindikalna zaupnica in članica sveta delavcev. Potreba po tem delovnem mestu ne obstaja več, zato ga namerava delodajalec ukiniti. Trenutno lahko delavki ponudijo samo neustrezno delo. Zanima jih, ali lahko ...
Samo za aktivne naročnike
07. 11. 2019

Odpoved pogodbe o zaposlitvi in varstvo pred odpovedjo ob pričakovanju rojstva otroka

Delavec je že napovedal starševski dopust in to v odpovednem roku, saj v bližnji prihodnosti pričakuje rojstvo otroka. Delodajalca zanima, kako je z varstvom pred odpovedjo pri takem delavcu?
Samo za aktivne naročnike
07. 11. 2019

Podaljšanje delovnega razmerja in bolezen otroka

Dejansko stanje je tako, da je delavec v odpovednem roku, vendar je bil ob koncu odpovednega roka na bolniškem dopustu zaradi nege otroka. Zanima jih, ali se v takem primeru podaljša trajanje delovnega razmerja?
Samo za aktivne naročnike
07. 11. 2019

Sporazumno prenehanje pogodbe o zaposlitvi in denarno nadomestilo

Delavka navaja, da je delodajalcu predlagala pisni sporazum o prenehanju pogodbe o zaposlitvi, ker se z zakoncem selita v nov kraj zaradi njegove nove zaposlitve. Ta kraj je oddaljen približno 200 kilometrov. Pri tem delavka navaja tudi, da ni prepričana, ali bo v tem novem kraju lahko dobila novo zaposlitev ...
Samo za aktivne naročnike
07. 11. 2019

Dokazila, ki jih je treba priložiti pri odjavi delavca iz zavarovanja

Delodajalca, ki nima veliko izkušenj glede postopkov po odpovedi pogodbe o zaposlitvi zanima, katera so obvezna dokazila ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi v primeru odjave iz zavarovanja?
Samo za aktivne naročnike
07. 11. 2019

Odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi razloga nesposobnosti in odpovedni rok

Delodajalec navaja, da ima delavec 28 let delovne dobe pri tem delodajalcu in je delavcu odpovedal pogodbo o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti. Kolektivna pogodba, ki zavezuje delodajalca, določa za tak primer odpovedni rok v trajanju 150 dni. ZDR- 1, ki je bil sprejet po uveljavitvi kolektivne pogodbe, ki zavezuje delodajalca ...
Samo za aktivne naročnike