Prenehanje delovnega razmerja delovnemu invalidu – dolžnosti in postopki delodajalca v zvezi z zagotavljanjem pravic delovnemu invalidu

07. 11. 2019

Vprašanje:

V podjetju je zaposlen delavec, ki je bil z odločbo ZPIZ razvrščen v III. kategorijo invalidnosti. Z odločbo so določene omejitve in pravice do premestitve na drugo delovno mesto. Delodajalec ne razpolaga z drugim ustreznim delovnim mestom, na katero bi premestil takega delavca. Ugotavljajo, da Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) ne ureja prenehanj delovnega razmerja delovnemu invalidu in zato postavljajo vprašanje, kako naj delodajalec ravna v takem primeru.

Nazaj