Odpravnina ob upokojitvi

07. 11. 2019

Vprašanje:

V precej obsežnem in napotilnem pismu navajajo dejansko stanje, po katerem je delavka na podlagi odločbe invalidske komisije razvrščena v III. kategorijo invalidnosti zaradi posledic bolezni in ji je priznana pravica do dela na delovnem mestu, na katero je razporejena s krajšim delovnim časom štiri ure dnevno. Delavka naj bi se upokojila v letošnjem letu.

Zanima jih:

  • kakšna odpravnina pripada glede na določbo 132. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), po kateri je delodajalec delavcu dolžen izplačati odpravnino v višini dveh povprečnih mesečnih plač v RS za pretekle tri mesece oziroma dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to za delavca ugodneje,
  • ali delavki pripada odpravnina v višini njene plače za štiri ure dela in tako tudi polovica dveh povprečnih plač v RS, če je to zanjo ugodneje, ali pa je upravičena do odpravnine v višini dveh svojih povprečnih plač za pretekle tri mesece, za polni delovni čas osem ur in tako tudi do dveh povprečnih mesečnih plač v RS, če je to zanjo ugodneje.

Sprašujejo tudi, ali prav razumejo, da iz tega verjetno tudi sledi višina odpravnine po tretjem odstavku 179. člena Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF), ki znaša tri povprečne plače zaposlenega v RS za pretekle tri mesece oziroma zadnje tri plače zaposlenega, če je to zanj ugodneje, če se upokoji v dveh mesecih po izpolnitvi minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine.

Nazaj