Redna odpoved iz krivdnega razloga ali izredna odpoved

07. 11. 2019

Vprašanje:

V pismu navajajo, da je bil delavcu vročen prvi opomin na izpolnjevanje delovnih obveznosti v mesecu septembru, naslednji opomin pa v mesecu oktobru. Navajajo, da je bil drugi opomin posledica tega, da je varnostnik delavca zalotil pri odtujevanju materiala. Zanima jih, ali v postopku izredne odpovedi navajajo obe dejanji ali je bolje, da se osredotočijo in izpeljejo postopek samo v zvezi z drugim dejanjem. Navajajo tudi, da jim ni znano, da bi bil delavec član sindikata, sveta delavcev nimajo, pa tudi ne reprezentativnega sindikata v podjetju. To bi po njihovem pomenilo, da lahko postopek oziroma zagovor izpeljejo v treh delovnih dneh po vročitvi. Podredno jih zanima, kaj v primeru, če je delavec član sindikata in bo zahteval, da o tem obvestijo sindikat. Ali bi bilo bolje, da v takem primeru zagovor izpeljejo v osmih dneh po vročitvi vabila na zagovor?

Nazaj