Kadrovsko delo v javnem sektorju po novem

Izberite svojo izdajo in začnite uporabljati portal

poslovna_6137.png
Poslovna izdaja
Cena: 298,00 EUR
(DDV in distribucijski stroški niso vključeni v ceno)

Cena ne vsebuje posodobitev in nadgradenj.

Poslovna izdaja vključuje:
 • Dostop do portala e-Kadrovik
 • Online priročnik
 • Online praktični vzorci
 • Tiskana izdaja
 • x Posodobitve eno leto
 • x Nadgradnje eno leto

Tiskano izdajo vam pošljemo po pošti.

online_izdaja.png
Online izdaja
Cena: 398,00 EUR
Letna naročnina
(DDV ni vključen v ceno)

Vključno z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju enega leta.

Online izdaja vključuje:
 • Dostop do portala E-kadrovik

 • Online priročnik

 • Online praktični vzorci

 • x

  Tiskana izdaja

 • Posodobitve eno leto

 • Nadgradnje eno leto

online_izdaja.png
Online izdaja
Cena na mesec: 35,00 EUR
Letna naročnina
(DDV ni vključen v ceno)

Vključno z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju enega leta.

Online izdaja vključuje:
 • Dostop do portala E-kadrovik

 • Online priročnik

 • Online praktični vzorci

 • x

  Tiskana izdaja

 • Posodobitve eno leto

 • Nadgradnje eno leto

izboljšajte poslovanje organizacije

poslovna_6137.png

Pravilno in natančno uporabite predpise ter zakonito izvajajte vse naloge na organizacijsko kadrovskem in delovnopravnem področju.

Izboljšajte organizacijo z uporabo sistemskih rešitev, ki so pojasnjene enostavno in uporabno za vsakdanjo prakso.

Poenostavite vse postopke in pravilno izdelajte celotno potrebno dokumentacijo s pomočjo strokovno pripravljenih vzorcev.

Pridobite strokovno pomoč, uporabna navodila in preverjene primere.

avtorji priročnika

Strokovne podlage, ki sledijo razvoju zakonodaje in prakse. Zaradi številnih sprememb, ki jih morate kadroviki v javnem sektorju upoštevati, ko pripravljate dokumentacijo v zvezi z zaposlenimi, v priročniku najdete vse najpomembnejše novosti v zadnjem obdobju:

 • Novosti na področju delovnih razmerij, plač in drugih stroškov dela ter spremembe zakonov in drugih aktov, predvsem sprememba sistemizacije in priprava novih opisov delovnih mest.
 • Organizacija in sistemizacija delovnih mest ter zaposlovanje javnih uslužbencev.
 • Sklepanje, spreminjanje in prenehanje veljavnosti pogodbe o zaposlitvi, pravice in odgovornosti delodajalca in javnega uslužbenca.
 • Plačni sistem javnega sektorja, vključno z ocenjevanje in napredovanjem.
 • Nadomestila plače ter povračila stroškov

Za pravilno in pravočasno uporabo številnih novosti v praksi uporabite edinstveno rešitev, ki vam zagotavlja:

 • celovite informacije s kadrovskega področja,
 • pravilno in učinkovito vodenje kadrovskih postopkov,
 • uporabna navodila in pripomočke za delo,
 • seznanitev z novostmi ter dobro prakso.

Kot aktivni naročnik priročnika neomejeno dostopate do portala in s tem do:

 • aktualnih novic,
 • strokovnih napotkov,
 • uporabnih vzorcev, obrazcev,
 • pregleda aktualnih razpisov,
 • primerov iz prakse,
 • odgovorov na konkretna vprašanja,
 • zbirk pravnih predpisov.

+800 podjetij nam že zaupa

Kaj je skupno vsem našim strankam, da nam zaupajo?

“Strokovne informacije, praktična izobraževanja, zanesljivost in ažurnost.”

"

Želela bi pohvaliti vaše tiskovine, saj se spreminjajo ažurno glede na spremembe zakonodaje. Pohvalila bi tudi nazorno napisan seznam glede menjave vsebin, katere strani se izločijo, koliko jih je in katere so prestavljene na portal.

Portal je pregleden, jasen, vsebinsko bogat in res zelo uporaben. Zelo dobro je, da imamo možnost postavljanja vprašanj kot tudi pregled odgovorov na vprašanja drugih. V tej točki bi želela pohvaliti vašo ekipo glede res hitrega odziva.«

user.png

Lea Toman

SLG Celje

"

Delavnice so izredno praktično zastavljene in strokovno gradivo predano s strani dobro podkovanih strokovnih predavateljev. Moduli so zasnovani in izvedeni v smiselnem sosledju, delavnice pa interaktivne. S podjetjem Založba Forum Media sem zelo zadovoljna in priporočam njihove storitve.

user.png

Tanja Harej

HR Manager, Pipistrel d.o.o.

"

Zadovoljstvo uporabnikov s portalom e-Kadrovik in z odzivnostjo na njihova vprašanja:

»Najlepša hvala za posredovanje, odgovor nam bo v veliko pomoč.«

user.png

Mateja Bratkovič

Arnes, akademska in raziskovalna mreža Slovenije

"

Z Založbo Forum Media sodelujemo že več let, saj smo naročniki njihovih priročnikov s portalom (Kadrovsko delo v praksi po novem in Prekinitve zaposlenih po novem). Oba sta pregledna in enostavna. S pomočjo obeh priročnikov smo zelo poenostavili delo v oddelku človeških virov.

user.png

Anja Nose

HR Manager, Treves d.o.o.

Začnite uporabljati priročnik še danes

in izboljšajte svoje poslovanje