Postopek delodajalca pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi

28. 11. 2023

Postopek delodajalca pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi

Delodajalec mora pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi izpeljati, z ZDR-1 določen, postopek, ki je različen za posamezne vrste odpovedi.Spodnji tekst je usklajen z novelo ZDR-1, 2023.
Samo za aktivne naročnike
21. 7. 2023

Vročanje odpovedi pogodbe o zaposlitvi

Vročanje pogodbe o zaposlitvi je urejeno v 88. členu Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZDR-1). Ustavno sodišče je v ustavni odločbi številka U-I-200/15-21 in Up-936 ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

12. 4. 2023

Odpoved pogodbe zaradi neuspešnega poskusnega dela

Praktični primer:V podjetju smo zaposlili delavca za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev. Doslej pri dosedanjih zaposlitvah nismo imeli težav pri oceni dela v poskusni dobi, tokrat pa z delom zaposlenega nismo zadovoljni in bo s strani komisije za oceno dela v času poskusne dobe prejel negativno oceno ...
Samo za aktivne naročnike
28. 1. 2022

Odpoved pogodbe iz razloga nesposobnosti in ponudba nove pogodbe

Zaposlenega imamo vodjo izmene, ki pa v zadnjem obdobju ne dosega več želenih rezultatov. Z njim smo se že opravili razgovor, tudi o komunikaciji s podrejenimi in podajanjem nalog, vendar se zadeve niso uredile.Kakšne so možnosti za prerazporeditev vodje nazaj na prejšnje delovno mesto, seveda če bi se s ...
Samo za aktivne naročnike
03. 12. 2021

Zaposlitev delavca pri drugem delodajalcu

V praksi se večkrat vzpostavlja vprašanje tako imenovane »prerazporeditve« delavca na drugo delovno mesto k drugemu delodajalcu. Predvsem se to kaže v primerih več povezanih družb, kjer sta fluktuacija delavcev in možnost prehajanja z enega delovnega mesta na drugo, tudi k drugemu delodajalcu, toliko večji. Vprašanje pa torej je, kako ...
02. 6. 2020

Odpovedni roki pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi

Tako delavec kot tudi delodajalec lahko odpovesta pogodbo o zaposlitvi v zakonsko ali pogodbeno določenem odpovednem roku, pri določitvi katerega morata upoštevati minimalni čas trajanja odpovednega roka, ki ga določa ZDR-1 v 94. členu.Odpovedni rok, določen v pogodbi o zaposlitvi, je za delavca in delodajalca relevanten v primeru, da ...
Samo za aktivne naročnike
06. 4. 2020

Ravnanje delodajalca ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcu

Če delavcu odpoveste pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti in mu ne ponudite nove pogodbe o zaposlitvi, na podlagi ZDR-1 obvestite Zavod za zaposlovanje o začetku teka odpovednega roka. Obvestilo tako kot do sedaj posredujete z uporabo spletne storitve (eDOR) na portalu za delodajalce.Kot delodajalec ste ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

15. 1. 2019

Nadomestilo za neizrabljen letni dopust ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi

Delavec izgubi pravico do plačanega letnega dopusta in denarnega nadomestila le, če je letni dopust dejansko imel možnost uveljaviti.
20. 11. 2018

Izhodni pogovori

Potrebo po izhodnih intervjujih je spodbudilo nekaj večjih sprememb v delovanju organizacij. Med pomembnejše vsekakor lahko štejemo naslednje premike: I. Vodja: od vloge nadzornika k motivatorju Pomen in pomembnost zadovoljstva zaposlenih in njihovega odnosa do organizacije, v kateri delajo, sta nedvomno začela pridobivati na pomembnosti s transformacijo vloge vodje. Nekateri ...
Samo za aktivne naročnike
26. 6. 2018

Vročitev odpovedi pogodbe o zaposlitvi

Splošno Zakonska ureditev vročanja odpovedi pogodbe o zaposlitvi je izredno pomembna, saj se na pravilno in zakonito vročitev odpovedi pogodbe o zaposlitvi vežejo pomembne pravne posledice, kot so: datum začetka teka odpovednega roka pri redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi (na kar se posledično veže tudi datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi ...