Postopek delodajalca pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi

16. 2. 2018

Sodelovanje sindikata pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi

Ali lahko delodajalec delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi, čeprav je sindikat, katerega član je delavec, ustno nasprotoval odpovedi? 88. člen Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR-1) določa, da mora delodajalec o nameravani redni ali izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi pisno obvestiti sindikat, katerega član je delavec ob uvedbi postopka ...