Dodatni dnevi dopusta za delavca, ki skrbi za otroka z lažjo duševno motnjo

22. 4. 2021

Vprašanje:

Delavka ima otroka, ki je vključen v osnovno šolo s prilagojenim izobraževalnim programom. Ima odločbo Zavoda RS za šolstvo, da je otrok opredeljen kot otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju. Ali ji po KPVIZ ali ZDR-1 pripadajo dodatni dnevi dopusta?

Nazaj