Javni sektor

22. 9. 2020

S 1. 9. 2020 zadnji dvig plač za zaposlene, ki so po sporazumu upravičenci do povišanja treh plačnih razredov

S 1. 9. 2020 se izvede še zadnji dvig plač, ki je bil decembra 2018 dogovorjen s Stavkovnim sporazumom med Vlado RS in SVIZ. Zaposleni, ki so upravičeni do treh plačnih razredov povišanja, bodo tako tretji, zadnji plačni razred povišanja, pridobili s 1. 9. 2020 (torej oktobra ob izplačilu septembrske ...
Samo za aktivne naročnike
11. 9. 2020

Redna delovna uspešnost v javnem sektorju

Na MJU so zbrali vprašanja in odgovore, ki se glede nagrajevanja redne delovne uspešnosti v javnem sektorju pojavljajo najpogosteje.
03. 9. 2020

Preizkus znanja redarja

Občinski redar mora opraviti preizkus znanja, s katerim se preveri njegovo strokovno usposobljenost kandidata za: opravljanje nalog občinskega redarstva, uporabo pooblastil občinskega redarja, ravnanje z napravami in tehničnimi sredstvi. Preizkus znanja je sestavljen iz pisnega in praktičnega dela, pri čemer je uspešno opravljen pisni del, ki zajema vsebine iz programa ...
Samo za aktivne naročnike
02. 9. 2020

Pogodba o zaposlitvi za opravljanje javnih del

Zaposlitev za opravljanje javnih del je zaposlitev, ki ima vrsto posebnosti tako glede načina sklenitve zaposlitve, finančnih obveznosti delodajalca za tovrstno zaposlitev kot tudi glede trajanja in prenehanja pogodbe o zaposlitvi za opravljanje javnih del, zato imata ta zaposlitev ter pogodba o zaposlitvi vrsto posebnosti in omejitev. Področje urejanja javnih ...
Samo za aktivne naročnike
31. 8. 2020

Odsotnost z dela s pravico do nadomestila plače v državnih organih in občinah

Skladno s 1. točko prvega odstavka 203. člena ZJU so z dnem, ko se je ZJU začel uporabljati (to je z 28. junijem 2003) prenehale veljati naslednje določbe Zakona o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90, 5/91, 18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93 ...
Samo za aktivne naročnike
07. 7. 2020

Izplačilo redne delovne uspešnosti v letu 2020

Ponovna uvedba izplačila redne delovne uspešnosti v letu 2020
Samo za aktivne naročnike
06. 7. 2020

Regres za prehrano

V skladu z določbami aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev v javnem sektorju se višina regresa za prehrano med delom za javne uslužbence vsakih šest mesecev usklajuje z rastjo cen prehrambnih izdelkov na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije. Statistični urad Republike Slovenije je posredoval podatek, da je količnik ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

28. 5. 2020

Nadomestila plač v času epidemije v javnem sektorju po zakonu o interventnih ukrepih

V Sloveniji je bila z Odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/20 in 68/20) 12. marca 2020 razglašena epidemija, zaradi česar so bili sprejeti različni ukrepi, od zaprtja šol in vrtcev do omejitve javnega prometa in gibanja ter ...
Samo za aktivne naročnike
26. 5. 2020

Pravica do napredovanja javnega uslužbenca po izpolnjenem triletnem napredovalnem obdobju

Ali lahko učitelj, ki se je v šoli zaposlil sredi maja 2017 in ima 3 ocene delovne uspešnosti, napreduje s 1. 4. 2020 ali napreduje šele s 1. 4. 2021 (saj še nima izpolnjenega triletnega napredovalnega obdobja po ZSPJS)?
Samo za aktivne naročnike
04. 5. 2020

Začasni ukrepi pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja - bolniške odsotnosti zaposlenih

25. 3. 2020 je začel veljati Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanje epidemije COVID-19 (Uradni list št. 34/2020 z dne 24. 03. 2020; v nadaljevanju: Odlok), ki ga je sprejela Vlada RS in velja do preklica, ki bo prav tako objavljen v ...
Samo za aktivne naročnike
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10