Nadomeščanje začasno odsotnega delavca z neustrezno izobrazbo

10. 6. 2024 | Avtor: Štefka Korade Purg

Vprašanje:

Koliko časa lahko nekdo, ki nima ustrezne izobrazbe (ima V. stopnjo namesto zahtevane VII. stopnje), nadomešča začasno odsotno osebo v javnem sektorju (npr. kadar oseba uveljavlja KDČ iz naslova starševstva)?

Nazaj