Seznanitev z oceno delovne uspešnosti sodelavca

25. 5. 2022 | Avtor: Štefka Korade Purg

Predogled vsebine

Ali ima javni uslužbenec pravico do podatka o letnih ocenah ostalih sodelavcev (bodisi poimensko/ne - torej zgolj podatek koliko in kakšne ocene)?

Nazaj