VOP in informacijska varnost

01. 6. 2022

Center za kibernetsko varnost opozarja pred nevarnostjo v Windowsih

Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-CERT opozarja pred nevarnostjo v sistemih Microsoft Windows. Napadalci lahko v določenih primerih izvedejo poljubno kodo. Ranljive so vse različice Microsoft Windows.
25. 5. 2022

Seznanitev z oceno delovne uspešnosti sodelavca

Ali ima javni uslužbenec pravico do podatka o letnih ocenah ostalih sodelavcev (bodisi poimensko/ne - torej zgolj podatek koliko in kakšne ocene)?
Samo za aktivne naročnike
20. 5. 2022

Napotila glede izvajanja videonadzora na delovnem mestu

IP je v zvezi z videonadzorom na delovnem mestu poudaril, da mora pravna ali fizična oseba, ki izvaja videonadzor, skladno z določbami 25. člena ZVOP-1 v notranjih aktih določiti oseboMnenje z dne 28.4.2022

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

19. 5. 2022

Pridobitev razčlenjenega računa s strani delodajalca

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po e-pošti prejel zaprosilo za mnenje. Navajajo, da se odločajo za službeni telefon in jih zanima, ali lahko delodajalec za njihovo službeno telefonsko številko zahteva razčlenjen račun, na katerem so vidni podatki klicateljev in dolžine klicev, če so številke popolnoma razkrite ali delno razkrite?
17. 5. 2022

Posvetovanje s sindikatom glede zaposlovanja novih delavcev

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel dopis, v katerem prosilec pojasnjuje, da je reprezentativni sindikat na področju vzgoje in izobraževanja. Kolektivna pogodba na tem področju določa obveznost delodajalca, da se z reprezentativnim sindikatom posvetuje in pridobi od njega predhodno mnenje glede zaposlovanja novih delavcev. Prosilec sprašuje, ali je sindikalna ...
13. 5. 2022

Vročanje dokumentov zaposlenim preko IT rešitve (portala) podjetja

VPRAŠANJE:V podjetju uporabljamo sodobno IT rešitev za vodenje kadrovske evidence, registracijo delovnega časa in obračun plač, vse v enem. Zaposleni imajo dostop do svojih podatkov in vseh dokumentov, ki jih mora delodajalec vročiti zaposlenemu preko Osebnega portala. Tako preko osebnega portala lahko dostopajo oz. imajo »vročene« tudi do plačilne ...
Samo za aktivne naročnike
03. 5. 2022

Zbiranje podatkov nekdanjih zaposlenih - objava v šolskih publikacijah in vabila na dogodke

Praktični primer - vprašanje:Učitelji za namen izdaje publikacije ob obletnici šole zbirajo različne podatke. Med drugim tudi o zaposlenih - prosijo, da bi jim pripravili seznam bivših zaposlenih, ki so se upokojili v zadnjih desetih letih. Ali je to dopustno? Na kakšen način lahko zaposleni pridejo do teh podatkov? Ali lahko ...
Samo za aktivne naročnike
15. 12. 2021

Ministrstvo za pravosodje je vložilo Zakon o varstvu osebnih podatkov v vladni postopek

Dolgo pričakovani ZVOP-2 je z včerajšnjim dnem vložen v redni vladni postopek.Predlog ZVOP-2 bo najprej obravnavan na Vladi, ki ga bo (če se bo tako odločila) kot predlagatelj posredovala v sprejem Državnemu zboru. Zaenkrat je izbran redni zakonodajni postopek, kar pomeni, da ga do sprejema čakajo še tri obravnave ...
07. 12. 2021

Aplikacija za spremljanje delovnega časa

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje, v katerem pojasnjujete, da je delodajalec zahteval, da si na svoj zasebni telefon naložite aplikacijo, s katero delodajalec evidentira delovni čas. Registracija delovnega časa je možna samo, ko ste na območju brezžične povezave delodajalca. V to niste privolili, sprejet ...
09. 11. 2021

Zakon dovoljuje vpogled v osebni dokument ob preverjanju pogoja PCT

Zakon o varstvu osebnih podatkov dopušča vpogled v osebni dokument za namen preverjanja točnosti podatkov ob preverjanju izpolnjevanja pogoja PCT, je sporočila informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik. Delodajalci in ponudniki storitev tako lahko vpogledajo v dokazila, torej osebne dokumente, ne smejo pa jih hraniti.