VOP in informacijska varnost

20. 2. 2023

Izvajanje videonadzora znotraj delovnih prostorov

Primer:Delodajalec izvaja videonadzor v skladišču zaradi varovanja blaga. Posnetki se hranijo 30 dni, nato se zbrišejo. Pri tem so na posnetkih tudi zaposleni.Ali podjetje potrebuje od zaposlenih kakšno soglasje ali podobno?
Samo za aktivne naročnike
15. 2. 2023

Smernice po Splošni uredbi o varstvu podatkov (GDPR) in ZVOP-2 za organizatorje dogodkov

Informacijski pooblaščenec - Information Commissioner of the Republic of Slovenia je pripravil posodobljene Smernice za organizatorje dogodkov. Dokument upošteva tudi določila novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2).

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

10. 2. 2023

Varen internet kot eden od temeljev digitalne preobrazbe

7. 2. je bil mednarodni dan varne rabe interneta, ki ga letos obeležujemo že dvajsetič. Tokrat je v ospredje postavljena problematika neprimernih vsebin, s katerimi se na spletu in na družbenih omrežjih srečujejo otroci in najstniki.
09. 2. 2023

Podpisovanje dokumentov, ki nastajajo v kadrovskih službah

Praktični primer:V kadrovskih službah nastaja veliko dokumentov, ki jih je potrebno vročati zaposlenim. V mislih imamo dokumente kot so: obvestila o dopustih, ocenjevalni listi, ocene iz redne delovne uspešnosti, ocene kompetenc, zapisi LR, evidenčni listi (izhajajo iz napredovanja v JS) in podobni.Ali morajo biti ti dokumenti podpisani s ...
Samo za aktivne naročnike
06. 2. 2023

V veljavi je novi Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2)

Konec januarja, natančneje dne 26. 1. 2023, je v veljavo stopil novi Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 163/2022, v nadaljevanju: ZVOP-2). Od 26. 1. 2023 moramo tako na področju osebnih podatkov v Sloveniji še naprej uporabljati Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

05. 1. 2023

Dostop do dokumentov sindikata javnega sektorja

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem sprašujete, ali imate kot član sindikata pravico do zapisnikov sej sindikata iz javnega sektorja, zapisnikov sej nadzornega organa sindikata, letnega finančnega poročila. Nadalje vas zanima (v primeru, da imate pravico do teh podatkov), ali morajo biti ...
05. 1. 2023

Pošiljanje plačilnih list na zasebni elektronski naslov

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje, če lahko vašim zaposlenim pošiljate z geslom zaščitene plačilne liste na njihove zasebne elektronske naslove ali morate od njih pridobiti posebno soglasje. Zanima vas, ali velja kot ustrezno soglasje tudi povratna potrditev na e-mail oziroma ali bi moralo soglasje ...
05. 1. 2023

Posredovanje pogodbe o prostovoljni službi v pomožni policiji delodajalcu

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede zahteve delodajalca za posredovanje pogodbe o prostovoljni službi v pomožni policiji.Na podlagi informacij, ki ste jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 ...
05. 1. 2023

Obdelava zasebne telefonske številke v delovnem razmerju

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so prejeli zaprosilo za mnenje glede avtentikacije preko zasebnega telefona. Navajate, da Microsoft od 1. 1. 2023 za uporabo svojih komunikacijskih kanalov zahteva od uporabnikov dvostopenjsko avtentikacijo zaradi varnosti. Ta bo potekala na način, da bo vsak zaposleni na svoj mobilni telefon prejel kodo. Težava je ...
22. 11. 2022

Uporaba telefonov v zasebne namene tekom delovnega časa

V praksi se pojavlja vedno več primerov, ko delodajalci izrazijo željo po popolni prepovedi uporabe mobilnih telefonov v zasebne namene med delovnim časom. Ljudje preživljamo ogromno časa na socialnih omrežjih, tudi med delovnim časom, kar lahko povzroča tako motnje v delovnem procesu, kot tudi napake pri delu, zlasti pa lahko ...
Samo za aktivne naročnike
1 2 3 4 5 6