VOP in informacijska varnost

14. 4. 2021

Izjava Svetovne skupščine za zasebnost o uporabi zdravstvenih podatkov za namene potovanj

Izvršni odbor Svetovne skupščine za zasebnost (Global Privacy Assembly - GPA), ki povezuje več kot 130 nadzornih organov s področja varstva osebnih podatkov in zasebnosti po svetu, je podala skupno izjavo o uporabi zdravstvenih podatkov za namene domačih in mednarodnih potovanj. V izjavi je združenje poudarilo pomen koncepta vgrajene zasebnosti pri ...
07. 4. 2021

Informacijska pooblaščenka uporabnikom Facebooka svetuje 'veliko previdnost'

Na spletu je bila pred kratkim objavljena velika zbirka podatkov 533 milijonov posameznikov, ki naj bi izhajala iz omrežja Facebook. Zbirka med drugim vsebuje tudi podatke slovenskih uporabnikov, kot so na primer njihovo uporabniško ime, pa tudi lokacije, njihovi e-naslovi in v nekaterih primerih telefonske številke. Irski organ za varstvo ...
15. 3. 2021

Ustrezno ravnanje upravljavcev ob kršitvah varnosti osebnih podatkov na podlagi konkretnih primerov iz prakse

Obveščanje o kršitvah varnosti je ena od pomembnih novosti Splošne uredbe in nova dolžnost upravljavcev in obdelovalcev osebnih podatkov. Delovna skupina iz člena 29[1] je v letu 2017 izdala splošne smernice o obveščanju o kršitvi varnosti osebnih podatkov[2], ki jih je potrdil Evropski odbor za varstvo podatkov (v ...
Samo za aktivne naročnike
04. 11. 2020

Nadzor karantene s strani delodajalca, mnenje IP

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so dne 29. 6. 2020 prejeli vprašanje o tem, ali lahko podjetje - delodajalec izvaja nadzor izvajanja karantene, ki je bila odrejena njihovim delavcem (zlasti tistim iz Srbije, BiH in Kosova). Kontrolo bi izvajali varnostniki v podjetju.
21. 9. 2020

O ukrepih za preprečevanje širjenja Covid-19 mora presojati medicinska stroka

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) prejema številna vprašanja posameznikov in delodajalcev, ki so se znašli v negotovosti zaradi – s strani Vlade RS napovedanega ukrepa – obveznega merjenja temperature zaposlenih in obiskovalcev. IP nujnosti in smiselnosti tega predloga in napovedanega ukrepa Vlade RS ne more komentirati z vidika presoje medicinske stroke o ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

17. 7. 2020

Razveljavili dogovor med ZDA in EU o izmenjavi osebnih podatkov

Sodišče Evropske unije je razveljavilo dogovor EU in ZDA o t. i. ščitu zasebnosti, ki omogoča izmenjavo osebnih podatkov.
03. 4. 2020

Zagotavljanje IT varnosti pri delu od doma

Avtor: Žiga Primc
Delo od doma je danes pogosto mantra start-upov in modernih podjetij, ki na tak način ohranjajo nižje stroške poslovanja. Podjetja so raziskala možnosti na trgu in si izbrala orodja, ki njihovemu načinu dela najbolj ustrezajo. V zadnjih letih je tovrstnih orodij za skupinsko kolaboracijo dokumentov, vodenje projektov na daljavo, oblačnih ...
Samo za aktivne naročnike
05. 3. 2020

IP opozarja podjetja, naj ne nasedajo poskusom izsiljevanja pod pretvezo varstva podatkov

Informacijski pooblaščenec (IP) je zaznal primere zlorabe pravic posameznikov s področja varstva osebnih podatkov. Podjetjem in organizacijam zato priporočamo, da nikakor ne podležejo kakršnemukoli izsiljevanju. Morebitnim zlonamernim poskusom posameznikov pod pretvezo uveljavljanja pravic se bodo podjetja najbolj učinkovito zoperstavila z ustreznim urejanjem ključnih področij obdelave podatkov. Predvsem pri uveljavljanju pravice ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

13. 1. 2020

Novi primeri odločb in mnenj Informacijskega pooblaščenca - januar 2020

Objavljamo primere odločb informacijskega pooblaščenca, ki se nanašajo na varovanje osebnih podatkov: Hramba pogodb o zaposlitvi po prenehanju delovnega razmerja Hramba dokumentacije nekdanjih zaposlenih Vabljenje bivših zaposlenih na dogodek Neupravičenost razkritja elektronske pošte Posredovanje potrdila o nekaznovanosti s strani delodajalca Ostale primere odločb in mnenj ter sodne prakse lahko najdete ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

23. 8. 2019

Predlog novega zakona o varstvu podatkov

V predlogu se odpravlja register zbirk osebnih podatkovTako tudi odpravlja dolžnost delodajalca, da te zbirke prijavlja informacijskemu pooblaščencu.Nadomestile naj bi ga evidence dejavnosti obdelave za upravljavce in obdelovalce osebnih podatkov, ki pa so še najbolj podobne katalogom zbirk osebnih podatkov, kar velja že po GDPR.Evidenca bo morala ...