VOP in informacijska varnost

15. 12. 2021

Ministrstvo za pravosodje je vložilo Zakon o varstvu osebnih podatkov v vladni postopek

Dolgo pričakovani ZVOP-2 je z včerajšnjim dnem vložen v redni vladni postopek.Predlog ZVOP-2 bo najprej obravnavan na Vladi, ki ga bo (če se bo tako odločila) kot predlagatelj posredovala v sprejem Državnemu zboru. Zaenkrat je izbran redni zakonodajni postopek, kar pomeni, da ga do sprejema čakajo še tri obravnave ...
07. 12. 2021

Aplikacija za spremljanje delovnega časa

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje, v katerem pojasnjujete, da je delodajalec zahteval, da si na svoj zasebni telefon naložite aplikacijo, s katero delodajalec evidentira delovni čas. Registracija delovnega časa je možna samo, ko ste na območju brezžične povezave delodajalca. V to niste privolili, sprejet ...
09. 11. 2021

Zakon dovoljuje vpogled v osebni dokument ob preverjanju pogoja PCT

Zakon o varstvu osebnih podatkov dopušča vpogled v osebni dokument za namen preverjanja točnosti podatkov ob preverjanju izpolnjevanja pogoja PCT, je sporočila informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik. Delodajalci in ponudniki storitev tako lahko vpogledajo v dokazila, torej osebne dokumente, ne smejo pa jih hraniti.
09. 11. 2021

Na voljo so nove Smernice za skladno uporabo informacijskih rešitev v šolstvu

IP je v zadnjem času prejel več vprašanj, ki so se nanašala na izvajanje pouka in drugih šolskih dejavnosti ter organizacijo dela učiteljev z uporabo komunikacijske informacijske tehnologije (IT rešitve).Čas COVID-19 krize je prinesel pouk na daljavo, zato se je pokazala povečana potreba po uporabi teh rešitev. IP je ...
05. 10. 2021

Za varnost v podjetju s(m)o odgovorni vsi zaposleni

Ljudje smo (še) vedno najšibkejši člen informacijske varnosti
22. 9. 2021

Smernice Informacijskega pooblaščenca o preverjanju PCT pogojev

Pri preverjanju, ali posameznik izpolnjuje pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT pogoji) pride do obdelave osebnih podatkov v zvezi z zdravjem. Ti podatki so zaradi svoje občutljive narave po zakonodaji posebej zaščiteni. Splošna uredba o varstvu podatkov določa, da mora vsak upravljavec za zakonito obdelavo osebnih podatkov vedno imeti pravno ...
10. 8. 2021

Posredovanje kadrovskih podatkov nekdanjim zaposlenim

Na spletni strani informacijskega pooblaščenca je podanih kar nekaj pojasnil v zvezi upravljanjem osebnih podatkov zaposlenih. Med njimi je tudi pojasnilo glede posredovanja kadrovskih podatkov nekdanjim zaposlenim.Informacijski pooblaščenec pojasnjuje tudi sledeče (tako je opredeljeno pri vseh mnenjih):Na podlagi informacij, ki ste jih posredovali IP, v nadaljevanju skladno z ...
04. 8. 2021

Evidenca PCT v podjetju

Podajamo mnenje informacijske pooblaščenke:Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem pojasnjujete, da ste proizvodno podjetje z različnimi profili zaposlenih, od proizvodnih delavcev do zaposlenih, ki morajo zaradi narave svojega dela potovati v tujino. Sprašujete nas, ali lahko v podjetju pooblastite osebo, ki ...
03. 8. 2021

Posegi v informacijsko zasebnost posameznikov ne smejo ostati nekaznovani - zmaga za varstva osebnih podatkov, Informacijski pooblaščenec lahko (še naprej) sankcionira kršitve

rhovno sodišče RS in Višje sodišče v Ljubljani sta v svojih odločitvah pritrdila stališču Informacijskega pooblaščenca (IP), da lahko tudi po uveljavitvi Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) ta še vedno sankcionira kršitve varstva osebnih podatkov, ki so v Zakonu o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) opredeljene kot prekrški in s ...
03. 8. 2021

Posredovanje diagnoze delodajalcu s strani medicine dela

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel elektronsko sporočilo, v katerem navajate, da vam delodajalec na podlagi ocene zdravstvenega stanja omogoča delo od doma. Za mnenje ste zaprosili zdravnika medicine dela, prometa in športa. Zdravniško mnenje o opravljanju dela od doma, vključno z vašimi diagnozami, je bilo posredovano delodajalcu, ki ...