VOP in informacijska varnost

05. 10. 2021

Za varnost v podjetju s(m)o odgovorni vsi zaposleni

Ljudje smo (še) vedno najšibkejši člen informacijske varnosti
22. 9. 2021

Smernice Informacijskega pooblaščenca o preverjanju PCT pogojev

Pri preverjanju, ali posameznik izpolnjuje pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT pogoji) pride do obdelave osebnih podatkov v zvezi z zdravjem. Ti podatki so zaradi svoje občutljive narave po zakonodaji posebej zaščiteni. Splošna uredba o varstvu podatkov določa, da mora vsak upravljavec za zakonito obdelavo osebnih podatkov vedno imeti pravno ...
10. 8. 2021

Posredovanje kadrovskih podatkov nekdanjim zaposlenim

Na spletni strani informacijskega pooblaščenca je podanih kar nekaj pojasnil v zvezi upravljanjem osebnih podatkov zaposlenih. Med njimi je tudi pojasnilo glede posredovanja kadrovskih podatkov nekdanjim zaposlenim.Informacijski pooblaščenec pojasnjuje tudi sledeče (tako je opredeljeno pri vseh mnenjih):Na podlagi informacij, ki ste jih posredovali IP, v nadaljevanju skladno z ...
04. 8. 2021

Evidenca PCT v podjetju

Podajamo mnenje informacijske pooblaščenke:Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem pojasnjujete, da ste proizvodno podjetje z različnimi profili zaposlenih, od proizvodnih delavcev do zaposlenih, ki morajo zaradi narave svojega dela potovati v tujino. Sprašujete nas, ali lahko v podjetju pooblastite osebo, ki ...
03. 8. 2021

Posegi v informacijsko zasebnost posameznikov ne smejo ostati nekaznovani - zmaga za varstva osebnih podatkov, Informacijski pooblaščenec lahko (še naprej) sankcionira kršitve

rhovno sodišče RS in Višje sodišče v Ljubljani sta v svojih odločitvah pritrdila stališču Informacijskega pooblaščenca (IP), da lahko tudi po uveljavitvi Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) ta še vedno sankcionira kršitve varstva osebnih podatkov, ki so v Zakonu o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) opredeljene kot prekrški in s ...
03. 8. 2021

Posredovanje diagnoze delodajalcu s strani medicine dela

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel elektronsko sporočilo, v katerem navajate, da vam delodajalec na podlagi ocene zdravstvenega stanja omogoča delo od doma. Za mnenje ste zaprosili zdravnika medicine dela, prometa in športa. Zdravniško mnenje o opravljanju dela od doma, vključno z vašimi diagnozami, je bilo posredovano delodajalcu, ki ...
03. 8. 2021

GPS sledenje službenih vozil

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel zaprosilo za mnenje glede GPS sledenja službenih vozil komercialistov na terenu, ki ga izvaja delodajalec.Na podlagi informacij, ki ste jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o ...
03. 8. 2021

Dostop do podatkov v zdravniškem postopku

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel zaprosilo za mnenje, ali imate od ZVD pravico pridobiti e-mail, ki vsebuje dopisovanje med vami in vašim delodajalcem ter v katerem ste imenovani in je uporabljen v vašem zdravstvenem postopku in je del tega postopka.
27. 5. 2021

Varovanje osebnih podatkov v času epidemije

Avtor: Anže Novak
Odgovori na konkretne praktične primere
Samo za aktivne naročnike
26. 5. 2021

Informacijski pooblaščenec lani prejel rekordno število prijav in pritožb

Prejeli so 1018 pobud za inšpekcijski nadzor in 226 pritožb