VOP in informacijska varnost

19. 9. 2023

Uporaba zasebnih telefonskih številk zaposlenih

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so prejeli zaprosilo za mnenje. Zanima vas, ali lahko podatek o telefonski številki, ki ga pridobite z obrazcem ob zaposlitvi, uporabite za namen upravljanja avtorizacij za dostop do informacijskega okolja, zagotavljanja informacijske varnosti (zaupnosti, celovitosti in razpoložljivosti informacijskih sistemov). Prilagate obrazec in sprašujete o njegovi ustreznosti ...
17. 8. 2023

Ponovni poskusi prevare z lažnimi elektronskimi in SMS sporočili

S strani zavezancev je bila Finančna uprava obveščena, da ponovno prejemajo prevarantska elektronska sporočila. Nekateri dobijo sporočila prek elektronske pošte, drugi prek telefona kot SMS sporočilo.
12. 5. 2023

Odvzem telefona v šoli in možnost vpogleda v vsebino telefona

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so prejeli dopis prosilca, v katerem ta obvešča, da naj bi učitelj v šoli otroku prosilca odvzel njegov telefon ter s tem posegel v njegovo zasebnost, saj ob predaji telefona predhodno ni zahteval njegovega izklopa. V zvezi s tem primerom prosi za stališče.
20. 2. 2023

Izvajanje videonadzora znotraj delovnih prostorov

Primer:Delodajalec izvaja videonadzor v skladišču zaradi varovanja blaga. Posnetki se hranijo 30 dni, nato se zbrišejo. Pri tem so na posnetkih tudi zaposleni.Ali podjetje potrebuje od zaposlenih kakšno soglasje ali podobno?
Samo za aktivne naročnike
15. 2. 2023

Smernice po Splošni uredbi o varstvu podatkov (GDPR) in ZVOP-2 za organizatorje dogodkov

Informacijski pooblaščenec - Information Commissioner of the Republic of Slovenia je pripravil posodobljene Smernice za organizatorje dogodkov. Dokument upošteva tudi določila novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2).

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

10. 2. 2023

Varen internet kot eden od temeljev digitalne preobrazbe

7. 2. je bil mednarodni dan varne rabe interneta, ki ga letos obeležujemo že dvajsetič. Tokrat je v ospredje postavljena problematika neprimernih vsebin, s katerimi se na spletu in na družbenih omrežjih srečujejo otroci in najstniki.
09. 2. 2023

Podpisovanje dokumentov, ki nastajajo v kadrovskih službah

Praktični primer:V kadrovskih službah nastaja veliko dokumentov, ki jih je potrebno vročati zaposlenim. V mislih imamo dokumente kot so: obvestila o dopustih, ocenjevalni listi, ocene iz redne delovne uspešnosti, ocene kompetenc, zapisi LR, evidenčni listi (izhajajo iz napredovanja v JS) in podobni.Ali morajo biti ti dokumenti podpisani s ...
Samo za aktivne naročnike
06. 2. 2023

V veljavi je novi Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2)

Konec januarja, natančneje dne 26. 1. 2023, je v veljavo stopil novi Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 163/2022, v nadaljevanju: ZVOP-2). Od 26. 1. 2023 moramo tako na področju osebnih podatkov v Sloveniji še naprej uporabljati Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

05. 1. 2023

Dostop do dokumentov sindikata javnega sektorja

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem sprašujete, ali imate kot član sindikata pravico do zapisnikov sej sindikata iz javnega sektorja, zapisnikov sej nadzornega organa sindikata, letnega finančnega poročila. Nadalje vas zanima (v primeru, da imate pravico do teh podatkov), ali morajo biti ...
05. 1. 2023

Pošiljanje plačilnih list na zasebni elektronski naslov

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje, če lahko vašim zaposlenim pošiljate z geslom zaščitene plačilne liste na njihove zasebne elektronske naslove ali morate od njih pridobiti posebno soglasje. Zanima vas, ali velja kot ustrezno soglasje tudi povratna potrditev na e-mail oziroma ali bi moralo soglasje ...
1 2 3 4 5 6