Kolektivne pogodbe

20. 4. 2023

Po štirih letih znova sklenjena kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo

Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije in Sindikat obrti in podjetništva Slovenije sta marca dogovorila novo kolektivno pogodbo za obrt in podjetništvo, potem ko je osnovna pogodba prenehala veljati konec 2018. Ob izrazih zadovoljstva z dogovorjenim so oboji socialni partnerji državo pozvali k ukrepom za razbremenitev plač.
29. 3. 2023

Čistopisi kolektivnih pogodb

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je skleniteljica prve kolektivne pogodbe na Slovenskem iz leta 1991 in vse od takrat aktivno vključena v bipartitni socialni dialog. Dolgoletne izkušnje skupaj z novimi pristopi, ki jih zahtevajo vsakokratne družbene in gospodarske razmere, botrujejo temu, da je GZS še vedno najvplivnejša delodajalska organizacija v Sloveniji ...
28. 3. 2023

Evidenca kolektivnih pogodb

Na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – Zarbit) se kolektivne pogodbe, sklenjene za območje države, vpisujejo v evidenco kolektivnih pogodb, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za delo.Spodnji seznam kolektivnih pogodb sklenjenih za območje države z navezavo na Uradne liste ...
01. 8. 2022

Komisija za razlago sprejela tri razlage Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti

Komisija za spremljanje izvajanja in razlago Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 105/21, v nadaljevanju: Kolektivna pogodba) je sprejela tri razlage, ki so bile objavljene v Uradnem listu RS, št. 94-2376/2022 z dne 13. 7. 2022. Razlage so vsekakor pomembne za delodajalce, za katere velja predmetna ...
Samo za aktivne naročnike
21. 6. 2022

Razlage Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi, sprejete na 41. seji dne 24. 5. 2022

Odbor za razlago Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi je na podlagi 8. točke Obligacijskega dela Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 60/98 in nasl.) na 41. seji, dne 24. 5. 2022 sprejel naslednje razlage:
13. 5. 2022

Kolektivne pogodbe in njihova veljavnost

Veljavnost kolektivnih pogodbDelodajalci se pogosto srečujejo z vprašanjem, katera oziroma katere kolektivne pogodbe jih zavezujejo.Da bi lahko odgovorili na to vprašanje, se je treba seznaniti z zakonskimi določili o veljavnosti kolektivnih pogodb.V skladu s ZKolP se kolektivna pogodba lahko sklene za določen ali nedoločen čas. Kolektivna pogodba ...
02. 11. 2021

Razlaga Aneksa h Kolektivni pogodbe za negospodarske dejavnosti glede jubilejne nagrade

V Uradnem listu RS, št. 172/21, je bila objavljena Razlaga Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 88/21) glede upoštevanja delovne dobe pri koncesionarjih, ki opravljajo dejavnost v mreži javne službe, ki se po šestem odstavku 10. člena tega aneksa upošteva ...
24. 3. 2021

Razlaga Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Uradni list RS, št. 41/21

Sprejeta in v Uradnem listu RS, št. 41/2021 objavljena je bila Razlaga Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 18/94 – ZRPJZ, 57/95, 19/96, 56/98, 76/98, 39/99 – ZMPUPR, 102/00, 62/01, 43/06 – ZKolP, 60 ...
Samo za aktivne naročnike
15. 7. 2020

Višina najnižjih osnovnih plač za posamezne tarifne razrede in višino povračil stroškov prehrane med delom ter službenih potovanj v dejavnosti trgovine Slovenije

Sindikat delavcev trgovine Slovenije, Republiški odbor, Svet gorenjskih sindikatov, Trgovinska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije, skladno z 2. in 7. členom Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije (Uradni list RS, št. 52/18) objavljajo novo V I Š I N O   N A J ...