Kolektivne pogodbe

01. 8. 2022

Komisija za razlago sprejela tri razlage Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti

Avtor: Tanja Bohl
Komisija za spremljanje izvajanja in razlago Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 105/21, v nadaljevanju: Kolektivna pogodba) je sprejela tri razlage, ki so bile objavljene v Uradnem listu RS, št. 94-2376/2022 z dne 13. 7. 2022. Razlage so vsekakor pomembne za delodajalce, za katere velja predmetna ...
Samo za aktivne naročnike
21. 6. 2022

Razlage Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi, sprejete na 41. seji dne 24. 5. 2022

Odbor za razlago Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi je na podlagi 8. točke Obligacijskega dela Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 60/98 in nasl.) na 41. seji, dne 24. 5. 2022 sprejel naslednje razlage:
13. 5. 2022

Kolektivne pogodbe in njihova veljavnost

Veljavnost kolektivnih pogodbDelodajalci se pogosto srečujejo z vprašanjem, katera oziroma katere kolektivne pogodbe jih zavezujejo.Da bi lahko odgovorili na to vprašanje, se je treba seznaniti z zakonskimi določili o veljavnosti kolektivnih pogodb.V skladu s ZKolP se kolektivna pogodba lahko sklene za določen ali nedoločen čas. Kolektivna pogodba ...
13. 5. 2022

Evidenca kolektivnih pogodb

Na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – Zarbit) se kolektivne pogodbe, sklenjene za območje države, vpisujejo v evidenco kolektivnih pogodb, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za delo.Spodnji seznam kolektivnih pogodb sklenjenih za območje države z navezavo na Uradne liste ...
02. 11. 2021

Razlaga Aneksa h Kolektivni pogodbe za negospodarske dejavnosti glede jubilejne nagrade

V Uradnem listu RS, št. 172/21, je bila objavljena Razlaga Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 88/21) glede upoštevanja delovne dobe pri koncesionarjih, ki opravljajo dejavnost v mreži javne službe, ki se po šestem odstavku 10. člena tega aneksa upošteva ...
24. 3. 2021

Razlaga Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Uradni list RS, št. 41/21

Sprejeta in v Uradnem listu RS, št. 41/2021 objavljena je bila Razlaga Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 18/94 – ZRPJZ, 57/95, 19/96, 56/98, 76/98, 39/99 – ZMPUPR, 102/00, 62/01, 43/06 – ZKolP, 60 ...
Samo za aktivne naročnike
15. 7. 2020

Višina najnižjih osnovnih plač za posamezne tarifne razrede in višino povračil stroškov prehrane med delom ter službenih potovanj v dejavnosti trgovine Slovenije

Sindikat delavcev trgovine Slovenije, Republiški odbor, Svet gorenjskih sindikatov, Trgovinska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije, skladno z 2. in 7. členom Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije (Uradni list RS, št. 52/18) objavljajo novo V I Š I N O   N A J ...
11. 3. 2019

Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma

Sklep o razširjeni veljavnosti Kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije
06. 8. 2018

Nove razlage kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v republiki Sloveniji

V Uradnem listu RS, št. 16/2017, sta bila po zaključenih pogajanjih o stavkovnih zahtevah zdravnikov in zobozdravnikov in sklenjenem dogovoru objavljena Aneks h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji ter Aneks k posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji, v katerem ...