Kolektivne pogodbe

24. 3. 2021

Razlaga Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Uradni list RS, št. 41/21

Sprejeta in v Uradnem listu RS, št. 41/2021 objavljena je bila Razlaga Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 18/94 – ZRPJZ, 57/95, 19/96, 56/98, 76/98, 39/99 – ZMPUPR, 102/00, 62/01, 43/06 – ZKolP, 60 ...
Samo za aktivne naročnike
15. 7. 2020

Višina najnižjih osnovnih plač za posamezne tarifne razrede in višino povračil stroškov prehrane med delom ter službenih potovanj v dejavnosti trgovine Slovenije

Sindikat delavcev trgovine Slovenije, Republiški odbor, Svet gorenjskih sindikatov, Trgovinska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije, skladno z 2. in 7. členom Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije (Uradni list RS, št. 52/18) objavljajo novo V I Š I N O   N A J ...
11. 3. 2019

Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma

Sklep o razširjeni veljavnosti Kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije
31. 8. 2018

Evidenca kolektivnih pogodb

Nove kolektivne pogodbe
06. 8. 2018

Nove razlage kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v republiki Sloveniji

V Uradnem listu RS, št. 16/2017, sta bila po zaključenih pogajanjih o stavkovnih zahtevah zdravnikov in zobozdravnikov in sklenjenem dogovoru objavljena Aneks h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji ter Aneks k posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji, v katerem ...
24. 4. 2018

Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi dejavnosti bančništva

Objavljena nova Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi dejavnosti bančništva