Kolektivne pogodbe

19. 2. 2024

Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, Uradni list RS, št. 12/24

Aneks h KPND, ki velja naslednji dan po objavi, se sklepa zaradi določitve datuma izplačila regresa za letni dopust v letu 2024 za javne uslužbence, kot to izhaja iz 2. točke Dogovora o uskladitvi vrednosti plačnih razredov plačne lestvice in datumu izplačila regresa za letni dopust v letu 2024.Aneks ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

19. 2. 2024

Aneks št. 14 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS), Uradni list RS, št. 12/24

Aneks h KPJS je sklenjen na podlagi dogovora med vlado in sindikati zaradi:- določitve višine uskladitve vrednosti plačnih razredov plačne lestvice iz priloge 1 ZSPJS in - uskladitve višine dodatkov za specializacijo, magisterij in doktorat ter dodatkov za manj ugodne delovne pogoje.Aneks določa, da znaša višina uskladitve vrednosti plačnih razredov ...
Samo za aktivne naročnike
30. 1. 2024

Objavljeni aneksi h kolektivnim pogodbam za premogovništvo, za grafično dejavnost in dejavnost pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije

Aneksi so objavljeni v Uradnih listih:Uradni list RS, št. 129/2023 z dne 20. 12. 2023: PremogovništvoUradni list RS, št. 126/2023 z dne 15. 12. 2023: Dejavnost pridobivanja in predelave nekovinskih rudninUradni list RS, št. 126/2023 z dne 15. 12. 2023: Grafična dejavnost
16. 1. 2024

Podaljšana veljavnost in spremembe kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije

Sindikat delavcev trgovine Slovenije na strani delavcev in Trgovinska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije ter Gospodarska zbornica Slovenije na strani delodajalcev, so sklenili nov Aneks številka 2 h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije, ki je bil objavljen v Uradnem listu št. 2/2024 z dne 12. 1. 2024.
Samo za aktivne naročnike
15. 1. 2024

Spremembe Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine

V Uradnem listu RS, št. 2/2024 z dne 12. 1. 2024 je objavljen Aneks številka 2 h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije. 
20. 4. 2023

Po štirih letih znova sklenjena kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo

Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije in Sindikat obrti in podjetništva Slovenije sta marca dogovorila novo kolektivno pogodbo za obrt in podjetništvo, potem ko je osnovna pogodba prenehala veljati konec 2018. Ob izrazih zadovoljstva z dogovorjenim so oboji socialni partnerji državo pozvali k ukrepom za razbremenitev plač.
29. 3. 2023

Čistopisi kolektivnih pogodb

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je skleniteljica prve kolektivne pogodbe na Slovenskem iz leta 1991 in vse od takrat aktivno vključena v bipartitni socialni dialog. Dolgoletne izkušnje skupaj z novimi pristopi, ki jih zahtevajo vsakokratne družbene in gospodarske razmere, botrujejo temu, da je GZS še vedno najvplivnejša delodajalska organizacija v Sloveniji ...
28. 3. 2023

Evidenca kolektivnih pogodb

Na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – Zarbit) se kolektivne pogodbe, sklenjene za območje države, vpisujejo v evidenco kolektivnih pogodb, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za delo.Spodnji seznam kolektivnih pogodb sklenjenih za območje države z navezavo na Uradne liste ...
01. 8. 2022

Komisija za razlago sprejela tri razlage Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti

Komisija za spremljanje izvajanja in razlago Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 105/21, v nadaljevanju: Kolektivna pogodba) je sprejela tri razlage, ki so bile objavljene v Uradnem listu RS, št. 94-2376/2022 z dne 13. 7. 2022. Razlage so vsekakor pomembne za delodajalce, za katere velja predmetna ...
Samo za aktivne naročnike
21. 6. 2022

Razlage Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi, sprejete na 41. seji dne 24. 5. 2022

Odbor za razlago Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi je na podlagi 8. točke Obligacijskega dela Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 60/98 in nasl.) na 41. seji, dne 24. 5. 2022 sprejel naslednje razlage: