Nov razpis za mala in srednje velika podjetja na obmejnih problemskih območjih, prvi rok za odpiranje vlog je 16. junij

19. 5. 2023

Minister za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksander Jevšek in direktor Slovenskega regionalno razvojnega sklada Matjaž Ribaš sta na tiskovni konferenci predstavila razpis, namenjen spodbujanju začetnih investicij na obmejnih problemskih območjih. Preko razpisa bo malim in srednje velikim podjetjem na voljo 8,3 milijona evrov nepovratnih in 9 milijonov evrov povratnih sredstev.

»Današnji razpis je drugi razpis s področja pomoči obmejnim problemskim območjem. Namen razpisa je s sredstvi za obmejna problemska področja spodbujati podjetništvo in pomagati gospodarstvu ter s tem zmanjšati negativne trende na omenjenih področjih,« je uvodoma podaril minister Jevšek.

Direktor Slovenskega regionalno razvojnega sklada (SRRS) Matjaž Ribaš je poudaril novost v tem razpisu, da so podjetnikom poleg nepovratnih sredstev na voljo tudi povratna sredstva. »Nepovratna sredstva v višini 8,3 milijona evrov prihajajo iz Načrta za okrevanja in odpornost, povratna sredstva v višini 9 milijonov evrov so iz lastnih sredstev Sklada. Glavni cilj razpisa je, da se preko odobrenih projektov poveča energetska ali snovna učinkovitost oziroma da se ustvarijo nove enote, ki bodo energetsko ali snovno učinkovite.«

Višina spodbude za nepovratna sredstva je najmanj 50.000, in ne več kot 160.000 evrov za posojila pa od 25.000 evrov do največ 500.000 evrov. »Pri posojilu gre za ugodno obrestno mejo, saj gre za posojilo z elementi državne pomoči. Obrestna meja bo fiksna od 2,95 odstotka naprej.« Pogoj je, da so projekti na obmejnih problemskih območji. Prvi rok za odpiranje vlog je 16. junija, je še pojasnil Ribaš.

Po besedah ministra Jevška na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj posvečajo veliko pozornosti skladnemu regionalnemu razvoju, v tem okviru tudi obmejnim problemskim območjem, kamor danes sodi 86 občin. Napovedal je odpiranje Zakona o skladnem regionalnem razvoju in nujne spremembe, s katerimi »želimo priti do predloga zakona, ki bo resnično ustrezal razmeram današnjega časa.  Ki bo spodbujal podjetništvo in razvoj v delih države, kjer tega zdaj ni, ki bo preprečeval negativne demografske trende, izboljšal dostopnost do storitev, prometno dostopnost in vse ostalo, kar spada pod skladen regionalen razvoj.«

Poleg razpisa v vrednosti 19 milijonov evrov, objavljenega februarja in današnjega, je v pripravi tudi razpis, namenjen sofinanciranju vključevanja diplomantov v delo v višini 2 milijona evrov. Odprt je tudi razpis za infrastrukturo v romskih naseljih, ki se počasi zaključuje.

Tiskovno konferenco je minister Jevšek izkoristil tudi za pojasnilo glede aktivnosti na področju koriščenja kohezijskih sredstev iz programskega obdobja 2021-2027. »Smo že v fazi, ko od ministrstev dobivamo predloge razpisov. V mesecu juniju bo razpisov predvidoma v višini 62 milijonov evrov. Odprti so tudi vsi štirje Interreg projekti, kjer se razpisi počasi zaključujejo. 

Vir: Gov.si

Nazaj