Evropska kohezijska politika/javni razpisi za zaposlovanje in usposabljanje zaposlenih

07. 7. 2021

ASI projekt 2021 – pomembna informacija

V kratkem bo Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS objavil prejemnike sredstev v okviru projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile ASI – sredstva za usposabljanje vaših zaposlenih, starih 50 let ali več.POMEMBNO: Ker bo čas za pričetek projekta izredno kratek, vam nudimo vso pomoč pri ...
22. 6. 2021

Subvencije za digitalizacijo poslovanja

Po nekajmesečni zamudi je vendarle objavljen javni razpis za digitalizacijo in digitalno transformacijo MSP. Razpis izvaja Slovenski podjetniški sklad, na voljo je skupno 30 milijonov evrov, s čimer bo sofinanciranih vsaj 300 projektov oziroma podjetij. Sredstva so sicer iz posebnega kohezijskega mehanizma ReactEU, zato je tudi delovna oznaka razpisa P4D-React ...
16. 4. 2021

Zelena delovna mesta 2021

S tem javnim povabilom Zavod za zaposloavnje spodbuja zaposlovanje na zelenih delovnih mestih. Kot področja z največjim potencialom za takšno zaposlovanje ocenjujejo gozdno-lesno verigo, učinkovito rabo naravnih virov, proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, povečanje energetske učinkovitosti in trajnostni turizem.
16. 4. 2021

Spodbude za trajno zaposlovanje mladih 2020

V okviru tega javnega povabila lahko delodajalci pridobite subvencijo za zaposlitev mladih, ki še niso dopolnili 30 let in so prijavljeni v evidenci brezposelnih. Po novem vključujejo tudi mlade s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija.
15. 4. 2021

Nov razpis ASI

16. 4. 2021 bo Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS objavil še zadnji razpis v tej finančni perspektivi v okviru projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile ASI, na katerem boste lahko pridobili sredstva za usposabljanje vaših zaposlenih starih 50 let ali več.
31. 3. 2021

Pridobite digitalna znanja za delovna mesta prihodnosti

Vse hitrejša digitalizacija narekuje dodatna znanja in spretnosti za učinkovito uporabo prednosti sodobnih tehnologij. Izboljšajte svoja znanja s področja podatkovne in poslovne analize, razvoja aplikacij in programskega razvoja. Na spletnih izobraževanjih z brezplačno udeležbo v okviru nove pobude Digitalna znanja za delovna mesta prihodnosti.
16. 2. 2021

P4D 2021 - Spodbude za digitalno transformacijo podjetij

Predviden rok objave: 2.4.2021 oziroma 9.4.2021.
18. 1. 2021

Razvojne spodbude v letu 2021

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo v letu 2021 gospodarstvu namenilo skupno 659,3 milijonov evrov sredstev. Od tega bo iz naslova nepovratnih sredstev na voljo 248,8 milijonov evrov ter 410,5 milijonov evrov povratnih sredstev.
12. 1. 2021

Program pomoči gospodarstvu za leto 2021, posebna pozornost namenjena zagotavljanju likvidnosti podjetij

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pripravilo zajeten program razvojnih spodbud za leto 2021, ki vključujejo tako nepovratna, kot povratna sredstva, s katerimi bo prispevalo h gospodarskemu okrevanju po zaključku epidemije.
06. 12. 2019

Trajno zaposlovanje mladih

Javno povabilo vam omogoča subvencijo za zaposlitev mladih iz zahodne Slovenije pred dopolnjenim 30. letom, ki so prijavljeni med brezposelnimi in smo jih napotili k vam. Subvencija znaša 5.000 EUR za zaposlitev 40 ur na teden.
Samo za aktivne naročnike