Javni razpisi za zaposlovanje in usposabljanje

06. 3. 2023

Malim podjetjem na voljo pet milijonov evrov mikrokreditov

Slovenski podjetniški sklad je v petek 3. 3. v uradnem listu objavil razpis za mikrokredite, ki jih mikro, mala in srednje velika podjetja lahko najamejo za omilitev posledic covida-19 na njihovo poslovanje. Na voljo je pet milijonov evrov.
03. 3. 2023

Nove subvencije za zaposlitev

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je na spletni strani objavil Javno povabilo za delodajalce za izvedbo programa »Priložnost zame«.
03. 3. 2023

Odbor za spremljanje prižgal zeleno luč za prve razpise evropskih sredstev

Na Brdu pri Kranju se je na prvi seji sestal Odbor za spremljanje programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027. Odbor je potrdil svoj poslovnik ter merila za izbor operacij v okviru programa, kar pomeni, da se koriščenje evropskih sredstev iz novega programskega obdobja lahko začne.
27. 1. 2023

Omogočena elektronska oddaja vlog za oba ukrepa za omilitev posledic energetske krize

Kot pravočasne bodo šteli vloge, ki so oddane v 15 dneh od možnosti oddaje na Portalu za delodajalce: www.zadelodajalce.si.
23. 1. 2023

Objavljen je razpis za štipendije za deficitarne poklice

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je objavil javni razpis za pridobitev štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 2023/2024 v vrednosti 3.675.000,00 evra. Vlogo bo mogoče oddati od 19. 6. 2023 do 22. 9. 2023.
13. 1. 2023

Evropska sredstva za informacijsko komunikacijsko tehnologijo za visokošolske zavode

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila 1,19 milijona evrov evropskih sredstev za javni razpis »REACT-EU: Informacijsko komunikacijska tehnologija za visokošolske zavode, ki izvajajo pedagoške študijske programe II«.
06. 1. 2023

Sprememba javnega povabila za izbor programov javnih del

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je 6. januar 2023 objavil spremembo besedila Javnega povabila za izbor programov javnih del za leto 2023, tako da razpoložljiva višina sredstev znaša 17.588.000,00 evrov.
06. 1. 2023

Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko oz. študijsko leto 2023/2024

Sklad je v sredo, 26. oktobra 2022, objavil javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko oziroma študijsko leto 2023/2024, ki jih bo možno v Izmenjevalnico oddati od 1. novembra 2022 dalje. Rok za oddajo potreb je do vključno 31. januarja 2023.
19. 12. 2022

Objavljen razpis za štipendije za usposabljanje ali izobraževanje v tujini za specializirane poklice v kulturi

Ministrstvo za kulturo je objavilo Javni razpis za štipendije za usposabljanje ali izobraževanje v tujini za specializirane poklice v kulturi 2022/2023. Namen javnega razpisa je dvig poklicnih kompetenc na vseh področjih kulture in v ta namen vlaganje v izobraževanje, usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko učenje. Rok za prijavo je ...
13. 12. 2022

Evropska komisija potrdila slovenski program evropske kohezijske politike 2021-2027

Evropska komisija je sinoči potrdila program evropske kohezijske politike 2021-2027, ki ga je Slovenija uradno poslala v Bruselj konec oktobra.