Evropska kohezijska politika/javni razpisi za zaposlovanje in usposabljanje zaposlenih

18. 1. 2021

Razvojne spodbude v letu 2021

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo v letu 2021 gospodarstvu namenilo skupno 659,3 milijonov evrov sredstev. Od tega bo iz naslova nepovratnih sredstev na voljo 248,8 milijonov evrov ter 410,5 milijonov evrov povratnih sredstev.
12. 1. 2021

Program pomoči gospodarstvu za leto 2021, posebna pozornost namenjena zagotavljanju likvidnosti podjetij

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pripravilo zajeten program razvojnih spodbud za leto 2021, ki vključujejo tako nepovratna, kot povratna sredstva, s katerimi bo prispevalo h gospodarskemu okrevanju po zaključku epidemije.
06. 12. 2019

Trajno zaposlovanje mladih

Javno povabilo vam omogoča subvencijo za zaposlitev mladih iz zahodne Slovenije pred dopolnjenim 30. letom, ki so prijavljeni med brezposelnimi in smo jih napotili k vam. Subvencija znaša 5.000 EUR za zaposlitev 40 ur na teden.
Samo za aktivne naročnike
04. 6. 2019

Objavljen nov razpis za sofinanciranje Kompetenčnih centrov za razvoj kadrov

Sklad je 7. 6. 2019 na svoji spletni strani in v Uradnem listu št. 36/2019 objavil razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje 2019 do 2022.
15. 3. 2019

Delovni preizkus

Delovni preizkus in povračilo stroškov delovnega preizkusa za brezposelne, prijavljene pri Zavodu, ne glede na starost in trajanje brezposelnosti.
13. 2. 2019

Aktivni do upokojitve

Leto 2019
13. 2. 2019

Program Zaposlimo mlade

Leto 2019