Evropska kohezijska politika/javni razpisi za zaposlovanje in usposabljanje zaposlenih

21. 6. 2022

Javno povabilo Delovni preizkus podaljšano do konca julija 2023

9. junija je bila objavljena sprememba javnega povabila Delovni preizkus. Po novem lahko delodajalci predložite ponudbo za delovni preizkus do porabe sredstev, najdlje do 31. julija 2023.
26. 4. 2022

Javni razpis - »Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2022«

Predmet razpisa je izbor najboljših 100 poslovnih modelov podjetnic začetnic, ki so svoje podjetje registrirale v letu 2021 in 2022 in še niso prejele finančne spodbude na enakem razpisu v letu 2021.
26. 4. 2022

Bliža se rok za oddajo vlog na razpis Evropske komisije za področje infrastrukture za alternativna goriva v prometu

Bliža se naslednji rok za oddajo vlog na razpis v  okviru Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) za področje infrastrukture za alternativna goriva (vključno z infrastrukturo za hitro polnjenje električne energije in polnjenje z vodikom na cestnem omrežju za TEN-T). Omenjena sredstva v skupni višini 1,575 milijard evrov se dodeljujejo ...
19. 1. 2022

Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2022, odprt do 28. 2. 2022

Točka 2: Predmet Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2022 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je (so)financiranje izvajanja raziskovalnih projektov:a) manjših temeljnih raziskovalnih projektov (v nadaljevanju: temeljni projekti) in manjših aplikativnih raziskovalnih projektov (v nadaljevanju: aplikativni projekti)b) podoktorskih temeljnih in podoktorskih aplikativnih raziskovalnih projektov ...
09. 11. 2021

Za hitrejši prehod mladih na trg dela skoraj 30 milijonov evrov

Veliko mladih je od začetka pandemije brezposelnih, zaradi česar namerava ministrstvo za delo okrepiti aktivnosti za hitrejši vstop mladih na trg dela.
09. 11. 2021

Podaljšani dve javni povabili za praktično usposabljanje brezposelnih

25. oktobra je Zavod RS za zaposlovanje podaljšal dve javni povabili delodajalcem: Usposabljam.se in Delovni preizkus.
27. 10. 2021

Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko oz. študijsko leto 2022/2023

Sklad je v ponedeljek, 25. oktobra 2021, objavil javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko oziroma študijsko leto 2022/2023, ki jih bo možno v Izmenjevalnico oddati od 1. novembra 2021 dalje. Rok za oddajo potreb je do vključno 31. januarja 2022.
07. 7. 2021

ASI projekt 2021 – pomembna informacija

V kratkem bo Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS objavil prejemnike sredstev v okviru projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile ASI – sredstva za usposabljanje vaših zaposlenih, starih 50 let ali več.POMEMBNO: Ker bo čas za pričetek projekta izredno kratek, vam nudimo vso pomoč pri ...
22. 6. 2021

Subvencije za digitalizacijo poslovanja

Po nekajmesečni zamudi je vendarle objavljen javni razpis za digitalizacijo in digitalno transformacijo MSP. Razpis izvaja Slovenski podjetniški sklad, na voljo je skupno 30 milijonov evrov, s čimer bo sofinanciranih vsaj 300 projektov oziroma podjetij. Sredstva so sicer iz posebnega kohezijskega mehanizma ReactEU, zato je tudi delovna oznaka razpisa P4D-React ...
16. 4. 2021

Zelena delovna mesta 2021

S tem javnim povabilom Zavod za zaposloavnje spodbuja zaposlovanje na zelenih delovnih mestih. Kot področja z največjim potencialom za takšno zaposlovanje ocenjujejo gozdno-lesno verigo, učinkovito rabo naravnih virov, proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, povečanje energetske učinkovitosti in trajnostni turizem.