Evropska kohezijska politika/javni razpisi za zaposlovanje in usposabljanje zaposlenih

06. 12. 2019

Trajno zaposlovanje mladih

Javno povabilo vam omogoča subvencijo za zaposlitev mladih iz zahodne Slovenije pred dopolnjenim 30. letom, ki so prijavljeni med brezposelnimi in smo jih napotili k vam. Subvencija znaša 5.000 EUR za zaposlitev 40 ur na teden.
Samo za aktivne naročnike
04. 6. 2019

Objavljen nov razpis za sofinanciranje Kompetenčnih centrov za razvoj kadrov

Sklad je 7. 6. 2019 na svoji spletni strani in v Uradnem listu št. 36/2019 objavil razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje 2019 do 2022.
15. 3. 2019

Delovni preizkus

Delovni preizkus in povračilo stroškov delovnega preizkusa za brezposelne, prijavljene pri Zavodu, ne glede na starost in trajanje brezposelnosti.
13. 2. 2019

Aktivni do upokojitve

Leto 2019
13. 2. 2019

Program Zaposlimo mlade

Leto 2019
17. 12. 2018

Novi javni povabili za usposabljanje na delovnem mestu pri delodajalcih

Usposabljanje predvidoma za 2.260 dolgotrajno brezposelnih, starejših in brez izobrazbe ter za 1.070 brezposelnih mladih
17. 12. 2018

Programi aktivne politike zaposlovanja

Za leto 2019 predvidenih skoraj 91,5 milijonov evrov