Evropska sredstva za izvajanje programa pripravništva za poklic bolničar – negovalec

04. 6. 2024

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je izdalo odločitev o podpori za javni razpis »Razvoj in pilotna vzpostavitev programa pripravništva za pridobitev poklicne kvalifikacije bolničar – negovalec 2024–2026«. Evropski socialni sklad plus bo za izvedbo javnega razpisa namenil nekaj manj kot 358.000 evrov.

Namen javnega razpisa je vzpostaviti ukrepe za verificirano usposabljanje za poklic »bolničar – negovalec« ter vzpostaviti nov program pripravništva za poklic. Z javnim razpisom se vzpostavlja model verificiranega usposabljanja za delo v zdravstvu in dolgotrajni oskrbi, kar bo prispevalo k izboljšanju zdravstvenega sistema v Republiki Sloveniji z namenom vzpostavitve stabilnega in dostopnega zdravstva ter zagotavljanja kakovostnih zdravstvenih storitev.

V okviru javnega razpisa bodo potekale tudi aktivnosti za zboljšanje odzivnost sistema izobraževanja in usposabljanja na potrebe trga dela. To bo pripomoglo k zmanjšanju deficitarnosti poklica na trgu dela, povečanju privlačnosti poklicnega izobraževanja za profil »bolničar – negovalec« ter zagotavljanju bolj učinkovitega izvajanja usposabljanja.

Program pripravništva je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. Prva dva meseca, v obsegu 320 ur, se bodo kandidati teoretično usposabljali na štirih akreditiranih srednjih šolah. Praktični del pripravništva se bo v obsegu štirih mesecev izvajal pri delodajalcih javne zdravstvene dejavnosti, kjer bodo kandidati opravljali pripravništvo.

Za projekt v vrednosti 568.698,45 evra bo Evropski socialni sklad plus prispeval 357.804,36 evra.

Javni razpis je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Ministrstva za zdravje

Nazaj