Koriščenje turističnih bonov

30. 7. 2020 | Avtor: Tanja Bohl

Predogled vsebine

Z namenom odprave posledic epidemije v turizmu za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma v Republiki Sloveniji, Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20, 98/20 - ZIUPDV, 101/20 - skl. US, 104/20 - ZS-M, v nadaljevanju: ZIUOOPE), ureja ...

Nazaj