Aktualne novice

21. 9. 2023

Uveljavljanje pravice v zvezi z rojstvom otroka in družinskimi prejemki tudi po elektronski poti

Vloge za uveljavitev pravic v zvezi z rojstvom otroka in družinskimi prejemki so na voljo tudi v elektronski obliki na portalu eUprava. Tak način oddaje vlog prinaša vlagateljicam in vlagateljem veliko prednosti, saj lahko vloge oddajo kadarkoli in kjerkoli.
20. 9. 2023

Dodeljena nova evropska sredstva za infrastrukturo za alternativna goriva

Evropska komisija je objavila, da bo zagotovila več kot 352 milijonov evrov finančne podpore za 26 infrastrukturnih projektov, ki bodo prispevali k zelenemu prehodu v prometu v Evropski uniji.
20. 9. 2023

Dodatna pojasnila o začasnem odlogu bančnih posojil

Vlada se je takoj po avgustovskih uničujočih poplavah in plazovih odzvala ter začela pripravljati ukrepe za odpravo posledic škode. Med sprejetimi ukrepi je tudi začasni odlog bančnih posojil. Da bodo uporabniki čim bolje obveščeni o tem ukrepu, so pripravili dodatna pojasnila.
19. 9. 2023

Pomagamo prizadetim: seznam občin, ki so pripravljene pomagati tudi občanom drugih občin

Z 2. septembrom 2023 je v veljavo stopil Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic nedavnih poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023. V skladu s tem zakonom je sedaj na voljo ukrep izjemne dodelitve neprofitnih stanovanj v najem prizadetim prebivalcem.
12. 9. 2023

ZRSZ bo objavil program javnih del za pomoč pri odpravi posledic poplav in zemeljskih plazov

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) bo danes objavil Javno povabilo delodajalcem za izvedbo programa – Javna dela za pomoč pri odpravi posledic poplav in zemeljskih plazov 2023. Program se bo izvajal do 31. decembra 2024, predvideva pa se vključitev 220 brezposelnih oseb.
05. 9. 2023

Informacija o nadomestilu plač prostovoljcem za pomoč pri odpravljanju posledic poplav v avgustu

Zahtevek za nadomestilo plače za zaposlenega, ki je kot prostovoljec opravljal naloge zaščite, reševanja in pomoči, vloži delodajalec na Upravo za zaščito in reševanje (URSZR).
05. 9. 2023

Izteka se rok za odlog plačila davčnih obveznosti zaradi poplav

Naj spomnimo, da lahko še do vključno 6. septembra 2023 zaprosijo za odlog plačila tisti zavezanci, ki obveznosti iz upravičenega razloga, ki je povezan s poplavami, ne morejo plačati pravočasno.
05. 9. 2023

Ukrepi za pomoč prizadetim v avgustovskih poplavah in plazovih

Državni zbor je sprejel nov sveženj ukrepov za pomoč prizadetim v poplavah. Ukrepi iz pristojnosti ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so namenjeni žrtvam poplav in plazov iz avgusta 2023, ohranjanju delovnih mest ter zagotavljanju kadrov za odpravo posledic poplav in plazov. O ukrepih bomo govorili tudi ...
04. 9. 2023

Novosti zakonov o odpravi posledic poplav ter zemeljskih plazov na davčnem področju

Državni zbor je 9. avgusta 2023 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F). 31. avgusta 2023 pa je bil sprejet še Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP). V obeh zakonih so navedeni tudi ukrepi v ...
01. 9. 2023

V Državnem zboru sprejet Zakon o interventnih ukrepih

V Državnem zboru je bil sprejet predlog Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov.