Aktualne novice

07. 8. 2020

Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19

Vlada je na dopisni seji dne 6. 8. izdala Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.Odločanje v zvezi z bolniško odsotnostjo, zadržanostjo od dela, medicinskimi pripomočki, sanitetnimi prevozi in ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

07. 8. 2020

Vračilo prejetih sredstev protikorinskih ukrepov v primeru izplačil dobičkov

Avtor: Tanja Bohl
FURS pojasnjuje, da zavezanec, ki je prejel sredstva na podlagi 99. člena ZIUZEOP in ki je delil dobiček pred uveljavitvijo ZIUZEOP, tj. pred 11. 4. 2020, je upravičen do ugodnosti po tem zakonu, povedano drugače, mu prejetih sredstev glede na prvi dostavek 99. člena ZIUZEOP ni treba vračati.
Samo za aktivne naročnike:
06. 8. 2020

Javni sklad lani izplačal dobrih 27,4 milijona evrov za zaposlovanje invalidov

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad med drugim spodbuja zaposlovanje invalidov in ohranjanje njihovih zaposlitev. Pri teh vzpodbudah je zaznati porast števila vlog v primerjavi s preteklimi leti, posledično pa tudi porast izplačanih sredstev, kar za lani skupaj znaša 27,4 milijona evrov, kaže poročilo sklada za leto 2019.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

06. 8. 2020

Izplačila jamstvenega sklada v juliju

Sklad je v petek, 31. 7. 2020, izplačal sredstva iz naslova pravic insolventnosti delodajalca 31 upravičencem v skupni vrednosti 102.751,17 evrov. Naslednje izplačilo bo 31. avgusta 2020.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

06. 8. 2020

V primerjavi z lanskim julijem 24,4 odstotka več brezposelnih

Konec julija je bilo v evidenci brezposelnih registriranih 89.397 oseb, kar je skoraj enako kot junija in 24,4 odstotka več kot julija lani, so objavili na Zavodu RS za zaposlovanje. V prvih sedmih mesecih je bilo v povprečju brezposelnih 84.717 oseb, kar je 12,2 odstotka več ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

03. 8. 2020

Prihodnost dela

Nemški industrijski velikan Siemens je zaposlenim omogočil, da lahko od dva do tri dni na teden delajo od koderkoli, kjer bodo lahko najbolj produktivni. V ospredju bo torej rezultat, ne navzočnost delavca. Tudi tehnološki velikani podaljšujejo delo od doma: Google je ravno podaljšal ukrep vsaj do julija 2021. Twitter pa ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

03. 8. 2020

Informacijski pooblaščenec (IP) ponovno opozarja na neustrezne pravne podlage za delovanje aplikacije COVID - ocena učinkov ne more sanirati pomanjkljivosti veljavnega zakona, na kar je IP aktivno opozarjal pred sprejemom zakona

Ministrstvo za javno upravo je izdelalo oceno učinka v zvezi z varstvom osebnih podatkov za aplikacijo za obveščanje o stikih z okuženimi z virusom COVID-19 (aplikacija »COVID«), ki naj ne bi temeljila na sprejetem ZIUPDV. Informacijski pooblaščenec (IP) v mnenju na predloženo oceno učinkov ponovno opozarja, da resnih pomanjkljivosti zakona ...
03. 8. 2020

OECD opozarja, da pozabljamo na staranje in reforme

Letošnje poročilo organizacije OECD za Slovenijo je precej podobno tistim v prejšnjih letih – ob desetletnici članstva beremo: pozabljate na vse starejše prebivalstvo in posledice, ki jih to prinaša. Prenizka upokojitvena doba, premalo varčevanja za starost, preslaba oskrba starejših, preveč majhnih (in neučinkovitih) bolnišnic, pretog trg dela, preveč ovir za konkurenco ...
30. 7. 2020

Koriščenje turističnih bonov

Avtor: Tanja Bohl
Z namenom odprave posledic epidemije v turizmu za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma v Republiki Sloveniji, Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20, 98/20 - ZIUPDV, 101/20 - skl. US, 104/20 - ZS-M, v nadaljevanju: ZIUOOPE), ureja bon ...
17. 7. 2020

Izvzetje plačil za testiranja iz obračuna bonitet

Združenje delodajalcev se zavzema za izvzetje plačil za testiranja iz obračuna bonitet.
1 2 3 4 5 6 7 8 9