Aktualne novice

09. 7. 2024

Vlada svari pred lažnimi SMS sporočili o posodobitvi osebnih podatkov

Na vladi prejemnikom svetujejo, da na takšna sporočila ne odgovarjajo, prav tako ne klikajo na povezave v SMS-sporočilih, niti jih ne posredujejo naprej.
09. 7. 2024

Vpogled v pravice iz javnih sredstev

Obveščamo, da ponovno deluje aplikacija Vpogled v pravice iz javnih sredstev.Dostop do portala, ki omogoča vpogled, je na spletni strani ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Vpogled omogoča pregled nad priznanimi pravicami iz javnih sredstev, do katerih ste upravičeni vi ali osebe, ki se upoštevajo pri ...
05. 7. 2024

Najpogostejša vprašanja in odgovori glede štipendij

Objavljamo najpogostejša vprašanja in odgovore glede štipendij. Z novim šolskim letom 2024/2025 bo dijakom ali študentom iz socialno šibkejšega okolja, ki dosegajo izjemne dosežke, omogočeno istočasno prejemanje državne in Zoisove štipendije. Predvidevamo, da bo dodatnih prejemnikov državnih štipendij za šolsko leto 2024/2025 okoli 4000.
02. 7. 2024

Zagovornik načela enakosti je ocenil, da je ureditev ocenjevanja javnih uslužbencev diskriminatorna

Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede med drugim določa, da so lahko za svoje delo ocenjeni tudi tisti javni uslužbenci, ki dela niso opravljali več kot šest mesecev, vendar le, če je to bilo zaradi poškodbe pri delu, poklicne bolezni ali starševskega varstva. Zaradi te določbe so v ...
04. 6. 2024

Objavljen razpis za subvencionirano bivanje študentov za študijsko leto 2024/2025

Prošnjo za sprejem in podaljšanje bivanja se lahko odda od 1. julija 2024.
15. 5. 2024

Podaljšanje veljavnosti junijskih subvencioniranih mesečnih vozovnic za dijake in študente

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je s Sklepom omogočilo podaljšanje veljavnosti junijskih subvencioniranih mesečnih vozovnic za dijake in študente, in sicer do 31. avgusta 2024. Dijaki in študenti bodo tako tudi v poletnem času lahko brezplačno koristili javni potniški promet.
15. 5. 2024

Seznam delovanja upravnih enot v času izvajanja stavke

Objavljamo ažuriran seznam upravnih enot v času izvajanja stavke ter seznam bistvenih nalog, ki jih je treba izvajati v času stavke; velja pa za tiste upravne enote, na katerih se stavka izvaja vsak delovni dan od 15. 5. 2024.
09. 5. 2024

Delo na domu v organih državne uprave v zvezi s povečanim prometom na slovenskih avtocestah

Ministrstvo za javno upravo je zaradi predvidenega povečanega prometa na slovenskih avtocestah v maju 2024 ministrstvom in njihovim organom v sestavi ter vladnim službam in upravnim enotam s ciljem prispevati k razbremenitvi prometa posredovalo dopis.
08. 5. 2024

Ukinitev zbiranja podatkov v okviru statističnega raziskovanja »Plače zaposlenih pri pravnih osebah (ZAP/M)«

AJPES obvešča, da se glede na dogovor med Statističnim uradom RS in AJPES s 1. majem 2024 ukinja zbiranje podatkov za statistično raziskovanje »Plače zaposlenih pri pravnih osebah (ZAP/M)«.Skladno z večletnimi prizadevanji institucij za zmanjševanje administrativnih bremen bo Statistični urad RS za potrebe raziskovanja »Plače« kot glavni administrativni ...
08. 5. 2024

Za prijavo v portal SPOT kmalu obvezna uporaba SI-PASS

Portal SPOT s 30. 5. 2024 prehaja na enotno prijavo prek SI-PASS