Pravica delavca do izrabe starševskega dopusta po sklenitvi novega delovnega razmerja

Vprašanje:

Delavko smo zaposlili 5. januarja 2023. Sedaj je preložila potrdilo CSD-ja, ki je namenjeno priznanju pravice do starševskega dopusta. Delavka naj bi bila na porodniškem dopustu do 11. 1. 2023. Ob podpisu pogodbe nas ni seznanila, da bo koristila preostali starševski dopust, prav tako nismo sklenili nobenega dogovora glede izrabe prenesenega starševskega dopusta. Ali smo ji dolžni omogočiti, da koristi preostanek prenesenega dopusta glede na to, da nas o tem ni seznanila? Če da, kako se šteje ta dopust? Je to pet delovnih dni ali je to sedem delovnih dni?

Nazaj