Povračila stroškov v zvezi z delom

14. 12. 2020

Odsotnost z dela - povračilo stroškov prevoza

Ali še velja stališče, da če zaposleni npr. 6. v mesecu zboli in je na bolniški do konca meseca, da mu pripada povračilo stroškov prevoza le za dni, ko je bil prisoten. In tega ne spremeni niti dejstvo, da predloži potrdilo o nakupu mesečne vozovnice in zaprosi za izplačilo tega ...
Samo za aktivne naročnike
14. 12. 2020

Sprememba cene javnega prevoza

Spremeni se cena javnega prevoznega sredstva: Ali mora javni uslužbenec sam skrbeti, da sporoči novo višino cene, ali mora delodajalec to upoštevati, ko to sam ugotovi, da je nova višja cena? Ali mora javni uslužbenec podati novo izjavo?
Samo za aktivne naročnike