Opravljanje dejanskega dela

12. 9. 2021 | Avtor: Tanja Bohl

Vprašanje:

V pripravi imamo sprejetje nove sistemizacije delovnih mest. Imamo pa delavko, ki že opravlja določena dela, ki so v opisu bodočega delovnega mesta.

Trenutno ima delavka sklenjeno pogodbo za določen čas na delovnem mestu poslovni sekretar, opravlja pa dela, ki so predvidena za delovno mesto strokovnega sodelavca v kadrovski službi.

Kako bi lahko delavki zakonsko uredili status – da lahko opravlja to delo ter za opravljeno delo prejme tudi ustrezno plačilo že od 1. 9. 2021 dalje?

Nazaj