Kdaj začne teči napredovalno obdobje?

16. 1. 2023 | Avtor: Štefka Korade Purg

Vprašanje:

Uslužbenec se je dne 1. 10. 2020 za določen čas (1 leto) zaposlil kot Občinski redar-pripravnik (22 plačni razred). Po opravljenem usposabljanju se je dne 1. 10. 2021 zaposlil kot Občinski redar III (22 plačni razred). V letu 2020 ni bil ocenjen, ker je bil zaposlen manj kot 6 mesecev. V letu 2021 je dobil oceno prav dobro (4). Zanima nas kdaj mu začne teči 3 letno napredovalno obdobje od 1. 10. 2020 ali od 1. 1. 2021 dalje?

Nazaj