Izpolnjevanje pogojev za napredovanje v naziv in tudi v plačni razred

16. 3. 2023 | Avtor: Štefka Korade Purg

Vprašanje:

Uslužbenka je bila dne 1. 3. 2020 premeščena na zahtevnejše delovno mesto (iz Višji svetovalec III (40PR) v Višji svetovalec II (42PR). Dne 1. 4. 2021 je uslužbenka izpolnjevala pogoje za napredovanje v PR (6 letno obdobje). Ali uslužbenka v letu 2023 izpolnjuje pogoje za napredovanje v naziv in tudi v plačni razred? Ker v plačni razred dne 1. 4 .2021 ni mogla napredovati, ker je že bila v 42 PR višji svetovalec II.

Nazaj