Vsebine za registrirane uporabnike

14. 7. 2021

Račun v tujini

V podjetju imajo delavci (tujci in nerezidenti) pretežno račune odprte v tujini od koder prihajajo. Prejeli smo opozorilo, da moramo na obrazcu DR02 javiti njihove račune v tujini na FURS. Ali je to obvezno?Vsi zavezanci, ki so subjekt vpisa v davčni register, morajo sporočiti račune, ki jih imajo odprte ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

12. 4. 2021

Odmor med delovnim časom

Definicija delovnega časa je opredeljena v 142. členu Zakona o delovnih razmerjih,[1] kjer je določeno, da je delovni čas efektivni delovni čas in čas odmora po 154. členu tega zakona ter čas upravičenih odsotnosti z dela v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo oziroma splošnim aktom. Po definicije delovnega ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

08. 4. 2021

Regres za letni dopust

Imamo zaposlenega, ki je že dalj časa na bolniški. Pričeli bomo z izplačilom regresa, ki je višji kot minimalni. Ali moramo zaposlenemu, ki je že dalj časa odsoten tudi izplačati višji regres ali lahko minimalni?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

08. 4. 2021

Koriščenje letnega dopusta iz leta 2020

Do kdaj lahko zaposleni v javni upravi (občini) koristijo lanski letni dopust (iz leta 2020)? Do 30. 6. 2021 ali do 31. 12. 2021? Zaradi situacije in ukrepov (Covid-19) smo namreč imeli odrejeno ves čas delo od doma. Velja v tem primeru tudi podaljšanje koriščenja dopusta do 31. 12. 2021 ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

08. 4. 2021

Vsebinska pojasnila k notranjim pravnim aktom

Splošnih aktov z delovnopravnega področja, ki bi jih delodajalci bili dolžni sprejeti, ni veliko. V odvisnosti od velikosti podjetja so to predvsem Akt o sistemizaciji, Pravilnik o preprečevanju mobinga in drugih oblik trpinčenja in nadlegovanja na delovnem mestu, Pravilnik o varovanju osebnih podatkov in Izjava o varnosti. Če je pri ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike