Arhiviranje kadrovske dokumentacije

04. 4. 2024

Za katere kategorije zaposlenih je potrebno voditi personalne mape?

Podjetja običajno vodijo personalne mape za redno zaposlene, nekatera podjetja pa to prakso uporabljajo tudi za študente, ki so pri njih zaposleni. Ali obstajajo specifične smernice ali zakonske zahteve glede vodenja personalnih map za različne kategorije zaposlenih oz. za koga mora podjetje voditi personalne mape?
Samo za aktivne naročnike
27. 10. 2023

Roki hrambe kadrovske dokumentacije

Kako je s hrambo kadrovskega gradiva, koliko časa se hranijo sledeča gradiva:- Razpisi za prosta delovna mesta- Prošnje/ponudbe kandidatov za delo na prosta delovna mesta- Izjava o prihodu na delo – za tiste zaposlene, ki niso več zaposleni – pasivaGlede rokov hrambe navedene dokumentacije pojasnjujemo kot sledi v nadaljevanju:Razpis ...
Samo za aktivne naročnike
03. 10. 2022

Rok hrambe podatkov neizbranih kandidatov za zaposlitev

IP je prejel vprašanje glede roka hrambe osebnih podatkov neizbranih kandidatov za zaposlitev glede na pojasnila v smernicah Informacijskega pooblaščenca (v nadaljevanju IP) o varstvu osebnih podatkov v delovnih razmerjih. Prosilec prosi za dodatna pojasnila glede splošnega priporočila IP za hrambo dokumentacije neizbranega kandidata do 5 let.
12. 7. 2022

Upravljanje in hramba računovodske dokumentacije

Poslovno dokumentacijo in računovodske listine, ki nastanejo med poslovanjem, je dolžan hraniti vsak davčni zavezanec.
Samo za aktivne naročnike
05. 7. 2022

Elektronsko vodenje dokumentacije osebnih map

V zvezi z evidencami je treba spoštovati Zakon o evidencah na področju dela – zakon določa evidenco o zaposlenih delavcih, v kateri so podatki o določenem delavcu. Oblika osebne mape sicer ni predpisana – priporočljivo pa je, da vsebuje:dokumentacijo, povezano s procesom zaposlitve, vse do sprejema v delovno razmerje; med to ...
Samo za aktivne naročnike
28. 6. 2022

Smernice IP glede rokov hrambe osebnih podatkov

Namen smernic Informacijskega pooblaščenca je podati skupne praktične napotke za upravljavce zbirk osebnih podatkov na jasen, razumljiv in uporaben način ter s tem odgovoriti na najpogosteje zastavljena vprašanja s področja varstva osebnih podatkov, s katerimi se srečujejo posamezni upravljavci zbirk osebnih podatkov. S pomočjo smernic naj bi upravljavci dobili priporočila ...
25. 2. 2022

Arhiviranje personalnih map zaposlenih in bivših zaposlenih v javnem sektorju

V prispevku bo predstavljeno: Ali lahko fizično personalno mapo zaposlenih oseb prenesemo/predamo drugemu organu v javnem sektorju, ki je sedaj njihov nov delodajalec na podlagi 153. člena ZJU? Ali smemo oziroma moramo obdržati kakšne dokumente iz personalne mape? Katere in za koliko časa?
Samo za aktivne naročnike
24. 2. 2022

Upravljanje in hramba računovodske dokumentacije v javnem sektorju

Poslovno dokumentacijo in računovodske listine, ki nastanejo med poslovanje, je dolžan hraniti vsak davčni zavezanec.
Samo za aktivne naročnike