Povračila stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja v javnem sektorju

07. 6. 2022

Objava najvišje poročane maloprodajne cene NMB-95 – junij 2022

Za obračun stroškov prevoza na delo in z delo ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene
11. 5. 2022

Izplačilo regresa za letni dopust v javnem sektorju v letu 2022

Posebnih pravil za pridobitev pravice do regresa za letni dopust za zaposlene v javnem sektorju ni določenih, tako da glede pridobitve te pravice veljajo tudi za zaposlene v javnem sektorju določbe ZDR-1, in sicer v 131. členu.Pravica do regresa za letni dopust je vezana na pridobitev pravice do letnega ...
Samo za aktivne naročnike
09. 5. 2022

Razlaga Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji

Obveščamo vas, da je bila dne 29. 4. 2022 v Uradnem listu RS, št. 58/2022, objavljena Razlaga Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 88/21; v nadaljnjem besedilu: Aneks h KPND) glede povračila stroškov prevoza po prvem in drugem odstavku 5 ...
Samo za aktivne naročnike
04. 5. 2022

Objava najvišje poročane maloprodajne cene NMB-95 – maj 2022

Za obračun stroškov prevoza na delo in z dela ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene
04. 4. 2022

Obračun povračila stroškov prevoza na izobraževanje

Koliko se obračuna delavcu kilometrina, če:- pride popoldne nazaj na izobraževanje, ki je organizirano na sedežu zavoda,- gre na izobraževanje v drug kraj?
Samo za aktivne naročnike
04. 4. 2022

Objava najvišje poročane maloprodajne cene NMB-95 – april 2022

Za obračun stroškov prevoza na delo in z dela ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene
04. 3. 2022

Objava najvišje poročane maloprodajne cene nmb-95 – marec 2022

Za obračun stroškov prevoza na delo in z delo ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene
02. 2. 2022

Objava najvišje poročane maloprodajne cene NMB-95 - februar 2022

Referenčni podatek maloprodajne cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov (NMB-95) za Slovenijo (EUR/liter): najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 za posamezen mesec za obračun stroškov prevoza na delo in z dela ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene nameneNa podlagi metodologije iz 5. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi ...
05. 1. 2022

Objava najvišje poročane maloprodajne cene NMB-95 - januar 2022

Za obračun stroškov prevoza na delo in z dela ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene nameneReferenčni podatek maloprodajne cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov (NMB-95) za Slovenijo (EUR/liter): najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 za posamezen mesec