Povračila stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja v javnem sektorju

03. 3. 2023

Objava najvišje poročane maloprodajne cene NMB-95 – marec 2023

Za obračun stroškov prevoza na delo in z delo ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene
17. 2. 2023

Dnevno nadomestilo za bolniško odsotnost samozaposlenih v kulturi se bo povečalo za 50 odstotkov

Vlada je na redni seji izdala uredbo, ki določa višino nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi za polni delovni čas za leto 2023.
03. 2. 2023

Objava najvišje poročane maloprodajne cene NMB-95 - februar 2023

Za obračun stroškov prevoza na delo in z delo ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene.Na podlagi metodologije iz 5. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji oz. relevantnih členov aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (Uradni list RS, št. 88/21 ...
10. 1. 2023

Obračun povračila stroškov prevoza na izobraževanje

Koliko se obračuna delavcu kilometrina, če:- pride popoldne nazaj na izobraževanje, ki je organizirano na sedežu zavoda,- gre na izobraževanje v drug kraj?
06. 1. 2023

Višine povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja za javne uslužbence in funkcionarje, veljavnih v obdobju januar 2023 – junij 2023

Opomba:- cena bencina se objavlja mesečno na spletni strani MJU,- zneski so objavljeni na spletni strani MJU.
Samo za aktivne naročnike
05. 1. 2023

Najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 – januar 2023

Za obračun stroškov prevoza na delo in z delo ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene
19. 12. 2022

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324), Uradni list RS, št. 150/22

ZIPRS2324 za proračun Republike Slovenije za leto 2023 in za proračun Republike Slovenije za leto 2024 določa sestavo proračuna, posebnosti njunega izvrševanja, porabo sredstev kohezijske politike ter sredstev mehanizma za okrevanje in odpornost, namenske prihodke in prejemke države, obseg zadolževanja in poroštev države ter javnega sektorja na ravni države, višino ...
Samo za aktivne naročnike
07. 12. 2022

Obračun kilometrine na službenem potovanju v Sloveniji z uporabo lastnega prevoznega sredstva (javni zavod)

Praktični primer za javni zavod:Zanima nas obračun kilometrine na službenem potovanju v Sloveniji z uporabo lastnega prevoznega sredstva (avto zaposlenega). Ali se obračunava število kilometrov po najkrajši poti - google map ali dejansko prevoženi kilometri. Kaj je zakonska podlaga? Načeloma uporabljamo Kolektivno pogodbo za gospodarske dejavnosti, ki pa zadevnega primera ...
Samo za aktivne naročnike
06. 12. 2022

Najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 – december 2022

Za obračun stroškov prevoza na delo in z delo ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene
07. 11. 2022

Povračila stroškov in drugi prejemki iz delovnega razmerja

V tekstu je na koncu dodana nova tabela:Pregled višin povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja za javne uslužbence, veljavnih v obdobju september 2022 – december 2022 I. UREDITEV V ZAKONU O DELOVNIH RAZMERJIHPravica do povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja izhaja iz ZDR-1, ki določa ...
Samo za aktivne naročnike