Povračila stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja v javnem sektorju

05. 7. 2021

Regres za prehrano

V skladu s prvim odstavkom 14. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, Uradni list RS, št. 88/21, se znesek regresa za prehrano med delom vsakih šest mesecev usklajuje z rastjo cen prehrambnih izdelkov na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije. Statistični urad Republike Slovenije ...
05. 7. 2021

Objava najvišje poročane maloprodajne cene NMB-95 - julij 2021

Za obračun stroškov prevoza na delo in z dela ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene nameneReferenčni podatek maloprodajne cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov (NMB-95) za Slovenijo (EUR/liter): najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 za posamezen mesec
21. 6. 2021

Predlog Vlade predvideva dodatek za delo v rizičnih razmerah tudi za direktorje v dejavnosti vzgoje in izobraževanja, visokega šolstva in v raziskovalni dejavnosti

Vlada je na seji dne 17. junija sprejela predlog Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva in ga bo poslala v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku.Predlog zakona prinaša kar nekaj pomembnih novosti, med njimi tudi dodatek za delo v rizičnih razmerah za direktorje (ravnatelje vrtcev, osnovnih ...
21. 6. 2021

Regres za prehrano, spremembe junij 2021

REGRES ZA PREHRANO MED DELOM Povračilo stroškov prehrane med delom – od junija 2021 znaša 4,30 evrov.Spremembe:regres pripada za dan prisotnosti – če javni uslužbenec dela najmanj s polovičnim delovnim časom dnevno. Obračun regresa za delo preko polnega delovnega časa:če JU dela preko polnega delovnega časa na dan ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

18. 6. 2021

Povračilo stroškov prevoza na delo - zaokroževanje kilometrine

Prosimo vas za vaše mnenje glede povračila stroškov za prihod na delo in z dela. Na spletni strani smo našli zapis glede izplačevanja potnih stroškov zaposlenim v javnem sektorju:VečZanima nas ali lahko zaposlenemu izplačamo kilometrino za prihod na delo, ki ima kilometrine natanko 2 kilometra, saj je tam ...
Samo za aktivne naročnike
27. 5. 2021

Kdaj delavcu pripada solidarnostna pomoč

Delavec je bil zaradi bolezni odsoten od 9. 12. 2020 do 12. 3. 2021. Ali je v tem primeru upravičen do solidarnostne pomoči? Gre za dejavnost zdravstva in socialnega varstva.
Samo za aktivne naročnike
05. 1. 2021

Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence

Uradni list RS, št. 204/2021:   S K L E P  o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence  I.   Znesek minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence iz drugega odstavka v zvezi s petim odstavkom 4. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za ...
Samo za aktivne naročnike
01. 12. 2020

Novosti na področju plač in povračil stroškov v javnem sektorju

Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije, Uradni list RS, št. 166/20Z odlokom je bila na območju Republike Slovenije ponovno razglašena epidemija nalezljive bolezni COVID-19, saj je odlok iz oktobra 2020 17. novembra prenehal veljati. Ta odlok je začel veljati 18. novembra 2020 in ...
Samo za aktivne naročnike
30. 11. 2020

Uredba o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela ter o načinu obračuna kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene za funkcionarje

Ta uredba podrobneje ureja povračilo stroškov prevoza na delo in z dela ter določa način obračuna kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene za funkcionarje.Funkcionar nima možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, če:– javni prevoz ne obstaja,– ga glede na delovni čas funkcionarja ni možno uporabiti ali– bi ...
Samo za aktivne naročnike