Povračila stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja v javnem sektorju

30. 11. 2020

Uredba o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela ter o načinu obračuna kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene za funkcionarje

Ta uredba podrobneje ureja povračilo stroškov prevoza na delo in z dela ter določa način obračuna kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene za funkcionarje.Funkcionar nima možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, če:– javni prevoz ne obstaja,– ga glede na delovni čas funkcionarja ni možno uporabiti ali– bi ...
Samo za aktivne naročnike
30. 11. 2020

Novosti in pojasnila povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja v javnem sektorju

V javnem sektorju so povračila stroškov in drugi prejemki iz delovnega razmerja urejeni ločeno za javne uslužbence in za funkcionarje, in sicer za javne uslužbence praviloma s kolektivno pogodbo, za funkcionarje pa z zakonom.Pri pripravi podatkov in obračunu povračil stroškov in drugih prejemkov je treba upoštevati številne pravne podlage ...
09. 11. 2020

Obračun stroškov prevoza na delo in z dela, kadar javni prevoz ni možen, in kilometrina za uporabo lastnega vozila za službene namene

Aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev v javnem sektorju določajo, da se stroški prevoza na delo in z dela v primeru, ko javni prevoz ni možen, povrnejo kot kilometrina, in sicer v višini 8 % cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov. Prav tako aneksi določajo, da se kilometrina za uporabo ...
Samo za aktivne naročnike
23. 9. 2019

Ureditev povračil stroškov in drugih prejemkov v javnem sektorju

V javnem sektorju so povračila stroškov in drugi prejemki iz delovnega razmerja urejeni za javne uslužbence in tudi za funkcionarje, in sicer za javne uslužbence praviloma s kolektivno pogodbo, za funkcionarje pa z zakonom. Bistveni predpisi in kolektivne pogodbe, ki urejajo povračila stroškov in druge prejemke iz delovnega razmerja v ...