Povračila stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja v javnem sektorju

07. 11. 2022

Povračila stroškov in drugi prejemki iz delovnega razmerja

V tekstu je na koncu dodana nova tabela:Pregled višin povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja za javne uslužbence, veljavnih v obdobju september 2022 – december 2022 I. UREDITEV V ZAKONU O DELOVNIH RAZMERJIHPravica do povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja izhaja iz ZDR-1, ki določa ...
Samo za aktivne naročnike
04. 11. 2022

Najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 – november 2022

Za obračun stroškov prevoza na delo in z delo ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene
28. 9. 2022

Obračun dnevnic za službeno pot v Sloveniji za javni sektor - primer obračuna

Kako se pravilno obračuna dnevnica za javni sektor, in sicer za službeno potovanje v Sloveniji od 15. 9. (7.00 do 20.00) in 16. 9. (9.00 do 14.00)?Delavec prespi v hotelu, prvi dan je brezplačna večerja, nočitev plačana vključno z zajtrkom. Koliko znaša dnevnica?
Samo za aktivne naročnike
16. 9. 2022

Razlika med redno delovno uspešnostjo in delovno uspešnostjo za povečan obseg dela javnih uslužbencev

Ker je Vrhovno sodišče RS pred časom v sodbi VIII Ips 55/2021 z dne 14. 6. 2022 odločalo o revizijskem vprašanju, ali je javni uslužbenec upravičen do dodatka za povečan obseg dela in pri tem tudi pojasnilo razliko med redno delovno uspešnostjo in delovno uspešnostjo za povečan obseg dela ...
Samo za aktivne naročnike
05. 9. 2022

Najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 – september 2022

Za obračun stroškov prevoza na delo in z delo ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

05. 8. 2022

Najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 – avgust 2022

Za obračun stroškov prevoza na delo in z delo ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene
01. 8. 2022

Sklep o uvrstitvi območij, na katerih javnim uslužbencem, ki opravljajo delo v tujini, pripada dodatek za posebne življenjske razmere v tujini

Na podlagi 16. člena Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (Uradni list RS, št. 14/09, 16/09 – popr., 23/09, 51/10, 67/10, 80/10 – ZUTD, 41/12, 68/12, 47/13, 96/14, 39/15, 57/15, 73/15, 98/15 ...
05. 7. 2022

Regres za prehrano med delom

Višina regresa za prehrano v javnem sektorju za obdobje julij – december 2022 znaša 4,94 evra.
04. 7. 2022

Najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 – julij 2022

Za obračun stroškov prevoza na delo in z dela ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene
04. 7. 2022

Pogajanja v javnem sektorju: spremembe pri regresu in plačnih razredih?

Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja bodo na pogajanjih iskali rešitve glede usklajevanja vrednosti plačnih razredov in višine poračuna letošnjega regresa. Ministrica za javno upravo pravi, da bodo prve rešitve poskušali doseči do oktobra.