Druge oblike dela

03. 3. 2021

Urna postavka za delo upokojencev od 1. marca 2021 dalje

V obdobju od 1. marca 2021 do 28. februarja 2022 višina urne postavke upravičenca za opravljeno uro začasnega ali občasnega dela ne sme biti nižja od 5,5 eura, višina dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo pa v seštevku v koledarskem letu 2021 ne sme presegati 8.235,53 ...
24. 2. 2021

Začasno in občasno delo otrok, dijakov in študentov

Avtor: Tanja Bohl
Delo dijakov in študentov je stvar pravne ureditve več področnih zakonov, tudi v Zakonu o delovnih razmerjih,[1] ki delo dijakov in študentov opredeljuje zelo ohlapno in skopo. Delo študentov in dijakov preko napotnice pa je sicer med drugim urejeno v Zakonu o urejanju trga dela,[2] kot tudi še ...
Samo za aktivne naročnike