Druge oblike dela

29. 8. 2022

Delo upokojencev - odgovor na vprašanje

Avtor: Tanja Bohl
V podjetju bi želeli zaposliti osebo, ki je že upokojena. Zaposlili bi jo za krajši delovni čas (do 20 ur na teden). Kakšna je praksa na tem področju? Se lahko osebo zaposli za določeno število ur brez da bi "vračal" pokojnino? Kako izračunamo kakšen delež pokojnine (glede na število ur ...
Samo za aktivne naročnike
09. 8. 2022

Predstavljamo različne možnosti dela upokojencev

Že nekaj časa je upokojencem omogočen ponoven vstop na trg dela. S ponovno aktivacijo na trg dela ter dodatnega zaslužka, upokojenci na ta način ohranjajo tudi družbeno in individualno udejstvovanje ter delovanje, poleg tega pa marsikje razrešijo težavo ob pomanjaknju delavcev.
22. 10. 2021

Opravljanje nalog na drugi pravni podlagi

Avtor: Tanja Bohl
Imamo sledečo situacijo: sodelavka, ki je sicer zaposlena na določenem projektu oz področju ima znanja in veščine, ki so potrebne za določene naloge na drugem področju delovanja zavoda. Sodelavka je sicer pripravljena opraviti naloge na drugem področju, vendar za ustrezno plačilo. Njen predlog je, da opravi naloge v prostem času ...
Samo za aktivne naročnike
24. 2. 2021

Začasno in občasno delo otrok, dijakov in študentov

Avtor: Tanja Bohl
Delo dijakov in študentov je stvar pravne ureditve več področnih zakonov, tudi v Zakonu o delovnih razmerjih,[1] ki delo dijakov in študentov opredeljuje zelo ohlapno in skopo. Delo študentov in dijakov preko napotnice pa je sicer med drugim urejeno v Zakonu o urejanju trga dela,[2] kot tudi še ...
Samo za aktivne naročnike