Druge oblike dela

24. 5. 2022

Delo upokojencev

Avtor: Tanja Bohl
V podjetju bi želeli zaposliti osebo, ki je že upokojena. Zaposlili bi jo za krajši delovni čas (do 20 ur na teden). Kakšna je praksa na tem področju? Se lahko osebo zaposli za določeno število ur brez da bi "vračal" pokojnino? Kako izračunamo kakšen delež pokojnine (glede na število ur ...
Samo za aktivne naročnike
19. 11. 2021

Kako organizirati delo od doma?

Hibridno delo je postalo naša stalnica. V podjetjih in organizacijah se s to obliko dela različno spopadate. Pomembno pri tem je tudi, na kakšni stopnji je organizacijska kultura v podjetju ali organizaciji.Kako urediti delo od doma, da zadostite zakonskemu minimumu, ob tem pa upoštevate še komunikacijski in organizacijski vidik ...
22. 10. 2021

Opravljanje nalog na drugi pravni podlagi

Avtor: Tanja Bohl
Imamo sledečo situacijo: sodelavka, ki je sicer zaposlena na določenem projektu oz področju ima znanja in veščine, ki so potrebne za določene naloge na drugem področju delovanja zavoda. Sodelavka je sicer pripravljena opraviti naloge na drugem področju, vendar za ustrezno plačilo. Njen predlog je, da opravi naloge v prostem času ...
Samo za aktivne naročnike
24. 2. 2021

Začasno in občasno delo otrok, dijakov in študentov

Avtor: Tanja Bohl
Delo dijakov in študentov je stvar pravne ureditve več področnih zakonov, tudi v Zakonu o delovnih razmerjih,[1] ki delo dijakov in študentov opredeljuje zelo ohlapno in skopo. Delo študentov in dijakov preko napotnice pa je sicer med drugim urejeno v Zakonu o urejanju trga dela,[2] kot tudi še ...
Samo za aktivne naročnike