Druge oblike dela

19. 11. 2021

Kako organizirati delo od doma?

Hibridno delo je postalo naša stalnica. V podjetjih in organizacijah se s to obliko dela različno spopadate. Pomembno pri tem je tudi, na kakšni stopnji je organizacijska kultura v podjetju ali organizaciji.Kako urediti delo od doma, da zadostite zakonskemu minimumu, ob tem pa upoštevate še komunikacijski in organizacijski vidik ...
22. 10. 2021

Opravljanje nalog na drugi pravni podlagi

Avtor: Tanja Bohl
Imamo sledečo situacijo: sodelavka, ki je sicer zaposlena na določenem projektu oz področju ima znanja in veščine, ki so potrebne za določene naloge na drugem področju delovanja zavoda. Sodelavka je sicer pripravljena opraviti naloge na drugem področju, vendar za ustrezno plačilo. Njen predlog je, da opravi naloge v prostem času ...
Samo za aktivne naročnike
03. 3. 2021

Urna postavka za delo upokojencev od 1. marca 2021 dalje

V obdobju od 1. marca 2021 do 28. februarja 2022 višina urne postavke upravičenca za opravljeno uro začasnega ali občasnega dela ne sme biti nižja od 5,5 eura, višina dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo pa v seštevku v koledarskem letu 2021 ne sme presegati 8.235,53 ...
24. 2. 2021

Začasno in občasno delo otrok, dijakov in študentov

Avtor: Tanja Bohl
Delo dijakov in študentov je stvar pravne ureditve več področnih zakonov, tudi v Zakonu o delovnih razmerjih,[1] ki delo dijakov in študentov opredeljuje zelo ohlapno in skopo. Delo študentov in dijakov preko napotnice pa je sicer med drugim urejeno v Zakonu o urejanju trga dela,[2] kot tudi še ...
Samo za aktivne naročnike