Zamrznitve usklajevanja socialnih transferjev in plač v javnem sektorju ne bo

17. 11. 2023

Minister za finance Klemen Boštjančič je po seji vlade povedal, da so se za leto 2024 dogovorili za 70-odstotno uskladitev socialnih transferjev z inflacijo. Umaknili so tudi prepoved usklajevanja plač v javnem sektorju, uskladitev pokojnin bo januarja.

V koaliciji so se dogovorili o dopolnilih k predlogu zakona o izvajanju proračuna, z njimi je soglašala tudi vlada. Na sestanku so se dogovorili glede usklajevanja socialnih transferjev, pokojnin in vrednosti plačnih razredov za javne uslužbence. Pripravili so tudi predloge amandmajev k zakonu o izvajanju proračunov RS za leti 2024 in 2025.

"V letu 2024 se bodo transferji uskladili v vrednosti 70 odstotkov rasti cen življenjskih stroškov, ki jo ugotovi statistični urad. Z nekoliko omejenim usklajevanjem do določene mere ohranjamo življenjski standard prejemnikov socialnih transferjev, hkrati pa omejujemo pritisk na rast inflacije. Samodejna indeksacija socialnih transferjev z inflacijo je eden od dejavnikov, ki lahko v okolju z razmeroma visoko inflacijo povzroča dodatne inflatorne pritiske," je v uvodu povedal finančni minister Klemen Boštjančič. Socialni transferji se usklajujejo po zakonu o usklajevanju transferjev, rast cen življenjskih potrebščin pa ugotavlja statistični urad v obdobju od decembra 2022 do decembra 2023. Uskladitev v vrednosti 70 odstotkov pomeni približno 44 milijonov evrov.

Ob tem je minister poudaril, da so se socialni transferji letos že uskladili, in sicer za 10,3 odstotka, in da vlada sprejema tudi druge ukrepe za omejitev draginje.

Zakonski predlog, ki ga je vlada poslala v DZ in ga bo odbor DZ-ja za finance obravnaval v soboto, usklajevanja transferjev ne predvideva, kar je naletelo na kritike v sindikatih in delu civilne družbe, ki so opozarjali, da bo to ljudi potisnilo še globlje v stisko.

8,2-odstotna uskladitev pokojnin že v januarju

Pri pokojninah dopolnila predvidevajo, da bi se prihodnje leto uskladitev delno opravila že pri izplačilu pokojnin in drugih prejemkov za januar, in sicer v vrednosti 8,2 odstotka. Takšno višino redne uskladitve po zadnjih podatkih kaže izračun Urada za makroekonomske analize in razvoj (Umar), je navedel. Končna uskladitev pa se bo po njegovih besedah v skladu s pokojninskim zakonom opravila pri izplačilu pokojnin za mesec februar, pri tem se bo poračunala delna uskladitev, izplačana v januarju.

Usklajevanje plač v javnem sektorju

Vlada je konec septembra v zakon o izvajanju proračuna s 65. členom predlagala, da se plače v javnem sektorju v letu 2024 ne usklajujejo zaradi stroškov sanacije po poplavah. Sindikati so temu nasprotovali, saj je vlada s tem onemogočila vsakoletne dogovore med socialnimi partnerji glede višine in načina usklajevanja plač. V Konfederaciji sindikatov javnega sektorja so, če bi sporni člen ostal v zakonu, napovedovali celo splošno stavko, zastala pa so tudi pogajanja o prenovi plačnega sistema v javnem sektorju. Zdaj je vlada to odločitev spremenila in umaknila ta člen. "Umik tega člena ne pomeni kakršnega koli dogovora, a upamo, da bo ta poteza pomenila, da se bodo pogajanja čim prej nadaljevala," je dejal Boštjančič.

Vlada tudi soglaša, da se bo v DZ-ju z dopolnilom iz zakona umaknila rešitev, po kateri bi bil položaj zasebnih in javnih uslužbencev pri napotovanju na delo v tujino različen. Medtem ko letos sprejeti zakon o čezmejnem izvajanju storitev predvideva, da se bo s 1. januarjem 2024 ukinila možnost, da se prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pri nekaterih delavcih, napotenih v tujino, plačujejo od bruto plače, ki bi jo prejemali za enako delo v Sloveniji, je vlada želela prvotno to možnost ohraniti za javne uslužbence, predvsem gre za diplomate. Zdaj bo koalicija po ostrih kritikah iz vrst gospodarstva ta člen umaknila.

Povprečnina v letih 2024 in 2025 v znesku 725 evrov

Pojasnil je tudi, da predlagana dopolnila upoštevajo tudi dogovor z občinskimi združenji o višini povprečnine, po katerem bo ta v obeh letih znašala 725 evrov. Občine pa bodo za financiranje višjih stroškov dela skupaj prejele še dodatnih 20 milijonov evrov za leto 2024 in 34 milijonov evrov za leto 2025. Dodatna sredstva za stroške dela bodo občine dobile v različnih zneskih, izplačana jim bodo najpozneje do konca junija, in sicer v enem obroku.

Vir: RTVSLO MMC

Nazaj