Uskladitev invalidnin za telesno okvaro

11. 5. 2022

Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je sprejel Sklep o uskladitvi in zneskih invalidnin za telesno okvaro od 1. marca 2022, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 60/2022 z dne 6. 5. 2022 in začne veljati naslednji dan po objavi.

Telesna okvara

Znesek invalidnine (v EUR), če je telesna okvara posledica     

Stopnja    Odstotek       poškodbe pri delu
ali poklicne bolezni   
bolezni ali
poškodbe izven dela   
1. 100 107,18 75,02
2. 90 98,25 68,76
3. 80 89,31 62,51
4. 70 80,37 56,27
5. 60 71,45 50,02
6. 50 62,51 43,76
7. 40 53,59 37,50
8. 30 44,67 31,26


Vir: ZDS

Nazaj