Ukrepi za omilitev draginje

19. 9. 2022

Vlada Republike Slovenije se zaveda resnosti dogajanja v mednarodnem prostoru in vpliva na razmere v domačem okolju, zato v sodelovanju s ključnimi deležniki pripravlja celoviti paket omilitvenih in ciljno usmerjenih ukrepov na področju energetske in prehranske draginje.

Kaj ukrepi pomenijo za gospodinjstva

Vlada je najprej sprejela ukrepe za večinski del prebivalstva, torej posamezna gospodinjstva. V nadaljevanju predstavljamo učinke ukrepov za posamezna gospodinjstva:

 • Cena nafte in naftnih derivatov: Z omejevanjem marže vseh trgovcev z naftnimi derivati so omejili ceno nafte in naftnih derivatov zunaj avtocestnega križa.
  Od 13. septembra dalje je omejena tudi najvišja dovoljena višina marže za kurilno olje na 0,08 evra/liter kurilnega olja.
  Ukrepi na področju nafte in naftnih derivatov
 • Zamejena cena električne energije
 • Zamejena cena zemeljskega plina
 • Tudi za daljinsko ogrevanje in les za kurjavo znižan DDV: Poleg električne energije in zemeljskega plina smo začasno znižali stopnjo DDV z 22 % na 9,5 % tudi za daljinsko ogrevanje in les za kurjavo.
  Zneski na računih bodo tako v času ogrevalne sezone (od 1. septembra 2022 do 31. maja 2023) nižji tudi za uporabnike daljinskega ogrevanja in kupce lesa za kurjavo.
  Znižanje DDV za kurilno olje zaradi evropske zakonodaje ni mogoče.
 • Preglednost cen 15 osnovnih skupin živilDo 31. marca 2023 bomo spremljali in primerjali maloprodajne cene petnajstih osnovnih skupin živil pri različnih trgovcih.
  Potrošnik bo imel na enem mestu informacijo o maloprodajnih cenah primerljivih proizvodov med posameznimi trgovci ter o poreklu in kakovosti posameznega proizvoda.
  Spremljanje cen v košarici živil
 • Enkratni energetski dodatek: Socialno najranljivejše skupine bodo prejele enkratni energetski dodatek najpozneje novembra 2022. Za izplačilo energetskega dodatka ne bo treba vložiti vloge.
  • Prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka:
   • 200 evrov za samske osebe,
   • 200 evrov za enostarševske družine (povečan za 118 evrov za vsakega otroka oziroma za 59 evrov, če je otrok dodeljen v skupno varstvo in vzgojo),
   • 314 evrov za dvostarševske družine (povečan za 118 evrov za vsakega otroka oziroma za 59 evrov, če je otrok dodeljen v skupno varstvo in vzgojo),
   • 314 evrov za pare brez otrok.
  • Določene kategorije invalidov: 200 evrov.
  • Več o enkratnem energetskem dodatku
 • Draginjski otroški dodatek: Z ukrepom želimo v času draginje pomagati družinam, ki so upravičene do otroškega dodatka. Tako bodo v novembru in decembru 2022 ter januarju 2023 poleg otroškega dodatka za vsakega otroka prejele tudi draginjski dodatek.
  Več o draginjskem otroškem dodatku
 • Prilagoditev davčne obravnave prehrane med delom: Vlada je za približno 30 % zvišala mejo za neobdavčeno povračilo stroškov za prehrano med delom.
  Več o spremembi

Kaj ukrepi pomenijo za gospodarstvo

Država bo malim, srednjim in velikim podjetjem za obdobje od 1. junija do 31. decembra 2022 pomagala s sofinanciranjem 30 % stroškov električne energije in zemeljskega plina nad dvakratnikom dviga cen. Višina pomoči je odvisna od spremenjenega položaja podjetja glede na cene v letih 2021 in 2022.

Vloge s podatki o stroških električne energije in zemeljskega plina za leto 2021 in za celotno obdobje junij–december 2022 bodo podjetja morala oddati v elektronsko aplikacijo Javne agencije SPIRIT Slovenija, in sicer do 15. novembra 2022.

 • Preprosta pomoč: Namenjena malim in srednjim podjetjem.
  Višina: do največ 500.000 evrov v skupnem obdobju prejemanja pomoči.
 • Posebna pomoč;Namenjena velikim podjetjem.
  Višina: do največ 2.000.000 evrov v skupnem obdobju prejemanja pomoči.
 • Pomoč energetsko intenzivnim podjetjem: Znesek pomoči je omejen na 2.000.000 evrov, vendar bodo podjetja ob dokazovanju izgube iz poslovanja lahko zaprosila za povračila do 50 %, v nekaterih primerih do 70 % upravičenih stroškov.
  Dodatno o ukrepih za gospodarstvo

Upravičenci so pravna ali fizična oseba, registrirana v Republiki Sloveniji za opravljanje gospodarske dejavnosti do 1. decembra 2021. Izjema so tisti, katerih primarna dejavnost je kmetijstvo ali ribištvo.

Kaj ukrepi pomenijo za kmete in ribiče

Vlada je sprejela ukrepe v višini skoraj 22,5 milijona evrov. Ukrepi se nanašajo na tri sklope:

 • Pomoč sektorju mleka: Kmetje, ki redijo krave molznice, bodo prejeli okvirno 60 evrov na kravo molznico.
 • Pomoč pri pogonskih gorivih za kmetijstvo in ribištvo: Vsi kmetje in 14 ribičev, ki so bili v letu 2021 upravičeni do vračila trošarine za energente, porabljive za kmetijsko mehanizacijo oziroma za pogon ribiških plovil, bodo prejeli pomoč pri nabavi pogonskega goriva.
 • Pomoč na področju repromateriala: Od 50 do 35 tisoč evrov na kmetijo za sofinanciranje kmetijskega repromateriala.
  Dodatno o ukrepih za kmete in ribiče

Kmetijam in MSP, ki se ukvarjajo s predelavo, trženjem in razvojem kmetijskih proizvodov, bo namenjenih še 7,5 milijona evrov začasne podpore iz evropskega kmetijskega sklada. Rok izplačila: 15. oktober 2023.

Vir: Gov.si

Nazaj