Skupaj ostanimo zdravi

14. 9. 2020

NIJZ navodila za podjetja in organizacije v zvezi z novim koronavirusom SARS-CoV-2 (z dne 9. 9. 2020):

Uporaba mask je eden izmed ukrepov, s katerim lahko prispevamo k obvladovanju širjenja koronavirusa SARS-CoV-2, a istočasno je pomembno tudi izvajanje drugih higienskih ukrepov, kot so higiena kašlja in kihanja, pravilno umivanje rok ter izogibanje dotikanju obraza in sluznic.

Za preprečevanje okužb dihal, kamor spada tudi okužba z novim koronavirusom, so učinkoviti vsakodnevni higienski ukrepi, ki pa jih je treba dosledno izvajati.

 • Zaposleni, ki zbolijo, naj ostanejo doma.
 • Roke si skrbno umivamo z milom in vodo, še posebej po kihanju in/ali kašljanju.
 • V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke z najmanj 60 % etanola.
 • Preden zakašljamo ali kihnemo, si pokrijemo usta in nos z robčkom ali zakašljamo in kihnemo v zgornji del rokava in ne v svojo dlan.
 • Pazimo, da se z rokami ne dotikamo oči, nosu in ust.
 • Redno čistimo in po potrebi razkužujemo predmete in površine, ki se jih pogosto dotikamo (npr. kljuke, pulti, vse dostopne površine sten in oken, straniščna školjka, pipe umivalnikov ipd.).
 • Poskrbimo za redno zračenje prostorov.
 • Če je mogoče, naj zaposleni vzdržujejo razdaljo 1,5 m do sodelavcev in strank/uporabnikov.
 • Spodbujajte svoje stranke/uporabnike (npr. z obvestilom na vidnem mestu), naj ne vstopajo v prostore vaše delovne organizacije, če kažejo znake okužbe dihal, razen v izjemnih primerih.
 • Organizirajte delovne procese tako, da se zmanjša število stikov med osebami, npr.: nudenje storitev preko spleta, posamično vstopanje v prostore, telefonsko naročanje. V zaprtih delovnih prostorih naj se hkrati zadržuje čim manjše število ljudi.
 • Upoštevajte dodatna navodila za preprečevanje okužbe, v skladu z oceno tveganja na delovnem mestu in navodili pooblaščenega specialista medicine dela prometa in športa.

Kako ukrepamo, če na delovnem mestu zbolimo s simptomi COVID-19?
Če zaposleni na delovnem mestu zboli z znaki akutne okužbe dihal (npr. vročina, kašelj, težko dihanje) naj zapusti delovno mesto in po telefonu pokliče svojega izbranega zdravnika ter se posvetuje glede svojega zdravstvenega stanja.

Navodila Združenja za medicino dela, prometa in športa: Kako ravnati v primeru potrditve okužbe COVID-19 pri zaposlenem:

 1. Vse zaposlene je potrebno neprestano obveščati, da v primeru slabega počutja in pojava simptomov bolezni Covid-19 (npr. slabo počutje, prehladni znaki, kašelj, vročina, težko dihanje, prebavne motnje) ostanejo v domači samoizolaciji in po telefonu kontaktirajo svojega osebnega zdravnika, ki jim bo podal nadaljnja navodila.
 2. V primeru pozitivnega testa oz. potrditve suma na okužbo s strani epidemiologa (vsi tesni kontakti z osebo, ki ima izražene simptome, brez opravljenega testiranja, se obravnavajo kot verjeten primer), naj delavec čim prej obvesti delodajalca. Prav tako naj delavec obvesti delodajalca, če zboli kdo od družinskih članov (visoko rizični kontakt).
 3. Ob vsakem potrjenem primeru okužbe naj služba za varnost pri delu skupaj z izvajalcem medicine dela preveri tesne kontakte na delovnem mestu, oceni stopnjo tveganja za prenos in sprejme ukrepe na podlagi mnenja epidemiologa za potencialno ogrožene delavce (osamitev, karantena, itd.).
 4. Pri ocenjevanju tveganja v primeru potrjene okužbe na delovnem smo posebej pozorni na ogrožene skupine zaposlenih, saj sta pri njih obolevnost in smrtnost nekajkrat višji kot pri ostali populaciji.
 5. Po potrditvi okužbe je potrebno iz prostorov takoj umakniti ostale delavce in izvesti temeljito čiščenje po navodilih NIJZ.
 6. Sodelavci, ki so bili z okuženim delavcem v tesnem stiku, naj opazujejo svoje zdravstveno stanje 14 dni po stiku. V primeru pojava znakov okužbe dihal ali poslabšanja počutja naj ostanejo doma in pokličejo svojega osebnega zdravnika.

Nazaj