Postavitev vloge internega komuniciranja

07. 5. 2020

Zaradi prilagajanja trenutnim, izrednim razmeram, ko se soočamo s povsem novimi oblikami dela, v organizacijah med seboj še vedno, ali pa še bolj, komuniciramo, tako z zunanjo, predvsem pa z notranjo javnostjo.

Pravzaprav smo del kriznega komuniciranja že morali odpraviti, ko smo »vklopili« delo od doma. Od tu naprej samo še prilagajamo sporočila, ton in pogostost komuniciranja s sodelavci.

Če kdaj, morajo vodstva podjetij uvajati spremembe v svoje načine vodenja in komuniciranja sedaj, kajti motivacija, vključenost in produktivnost posameznih ekip in s tem celotne organizacije, je v veliki meri odvisna od učinkovitosti podajanja komunikacije. Uspeh hitrih rešitev in načrti za prihodnost so v teh časih v veliki meri odvisni od razumevanja ciljev podjetja vseh zaposlenih, še bolj pa od neprestanega vključevanja zaposlenih.

Potreba po učinkoviti strategiji internega komuniciranja je obstajala od prej, v teh časih smo jo le nadgradili. Kako pa bomo funkcijo oziroma vlogo ter strategijo internega komuniciranja postavili za prihodnost?

S predavateljico, Tamaro Valenčič, boste na izobraževalnem programu izmerili obstoječe stanje situacije svojega podjetja, hkrati osvežili svojo strategijo ter pripravili akcijski načrt implementacije internega komuniciranja.

Več

Nazaj