Ministrstvo napovedalo ureditev prehrane dijakom na usposabljanju pri delodajalcih

17. 11. 2023

Dijaki, ki jim sicer pripada subvencionirana šolska prehrana, v času izvajanja praktičnega usposabljanja pri delodajalcu ostajajo brez malice

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje napoveduje, da bo v okviru načrtovanih sprememb zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju med dolžnosti delodajalca zapisalo tudi zagotavljanje prehrane dijakom v času praktičnega usposabljanja.

Varuh človekovih pravic je pred časom na vlado naslovil poziv, v katerem poroča o pobudi, ki se nanaša na vprašanje pravice do zagotavljanja oziroma financiranja prehrane dijakov srednjega poklicnega izobraževanja v času, ko izvajajo praktično usposabljanje z delom v okviru svojega izobraževalnega programa.

Dijaki, ki jim sicer pripada subvencionirana šolska prehrana, namreč v času izvajanja praktičnega usposabljanja pri delodajalcu ostajajo brez malice, saj po trenutno veljavni zakonodaji naj ne bi bili upravičeni do subvencionirane prehrane v tem delu izvedbe svojega izobraževanja.

Kot piše v odgovoru varuhu, ki ga je pripravilo ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter ga je danes potrdila vlada, je praktično usposabljanje z delom sestavni del poklicnih in strokovnih srednješolskih izobraževalnih programov, ki se izvaja pri delodajalcih.

Zakon o šolski prehrani določa, da šola organizira prehrano za dijake, ko poteka pouk, dijaki pa imajo pravico do subvencije za malico za vsak dan prisotnosti pri pouku, strokovnih ekskurzijah, športnih in kulturnih dnevih ter obveznem delu obveznih izbirnih vsebin, ki jih izvaja šola, v skladu s šolskim koledarjem.

Usposabljanje z delom pa poteka zunaj šole, pogosto tudi v drugem kraju, zato šola dijakom v tem času nikakor ne more organizirati malice. Zakon ob tem delodajalcu eksplicitno ne nalaga zagotavljanja prehrane, navaja ministrstvo.

"Trenutno veliko delodajalcev dijakom na praktičnem usposabljanju ne zagotavlja prehrane, poleg malih delodajalcev predvsem delodajalci v javnem sektorju – zdravstvo, vrtci. V primeru zahteve po izplačevanju prehrane – in nagrade – ti delodajalci dijakov ne želijo sprejeti na praktično usposabljanje," piše ministrstvo in dodaja, da je to lahko težava za programe, kot so zdravstvena nega, bolničar - negovalec, pomočnik vzgojitelja.

Izpostavilo je še, da prek javnih razpisov delodajalcem, ki izvajajo praktično usposabljanje, sofinancirajo strošek mentorja. Delodajalcem je bilo v obdobju 2018–2022 za 12.683 dijakov izplačano 11,5 milijona evrov in za 591 vajencev nekaj več kot 900.000 evrov. Vrednost posamezne spodbude za 24 tednov praktičnega usposabljanja je znašala 1186 evrov, za vajenca pa 2768 evrov.

Na ministrstvu so se ob tem zavezali, da bodo v okviru načrtovanih sprememb zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju pristopili k ureditvi te tematike, tako da bodo med dolžnostmi delodajalca izrecno navedli zagotavljanje prehrane v času praktičnega usposabljanja in določili prekrškovno določbo, na podlagi katere bodo ob morebitnih kršitvah omogočili ukrepanje inšpekcije, pristojne za delo.

Nazaj