Konec julija zadnje izplačilo povračila nadomestila plače za začasno čakanje in višjo silo

09. 7. 2020

Na Zavodu za zaposlovanje bodo 31. julija izvedli zadnje izplačilo povračila nadomestila plače, ki so ga delodajalci lahko uveljavljali zaradi začasnega čakanja na delo ali višje sile v obdobju od 13. marca do 31. maja po Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije in omejitev njenih posledic (ZIUZEOP in ZIUZEOP-A).

Za to izplačilo bodo upoštevali dohodke iz obrazcev REK-1, vrsta dohodka 1004, ki jih boste delodajalci oddali na FURS do 20. 7. 2020.

Do konca maja 2020 smo za začasno čakanje na delo po omenjenem zakonu prejeli 46.009 vlog za 275.317 zaposlenih, za te namene pa je bilo do sedaj izplačanih skupaj 160.508.207,29 EUR. 

Na Zavodu smo pristojni za izvajanje še dveh ukrepov po Zakonu o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije (ZIUOOPE), ki je začel veljati 31. 5. 2020.

Vloge za delno povračilo nadomestila plače za začasno čakanje na delo so delodajalci lahko oddali do konca junija 2020. Prejeli smo 10.907 vlog za 64.642 zaposlenih.

Vloge za delno subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa pa lahko delodajalci oddajo do konca leta 2020. Doslej smo prejeli 5.254 vlog za 29.325 zaposlenih.

Prva izplačila po ZIUOOPE so predvidena v avgustu 2020.

Nazaj