Državni zbor je potrdil protikoronski zakon

03. 4. 2020

Kaj zakon prinaša gospodarstvu?

  • Zmanjšanje stroškov dela z državnim financiranjem nadomestila plače in prispevkov za delavce na čakanju na delu. Za delavce, ki delajo, so delodajalci oproščeni prispevkov za pokojninsko zavarovanje. A delodajalci vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla trikratnik minimalne plače, izplačajo 200 evrov mesečnega kriznega dodatka, ki je oproščen davkov in prispevkov. 
  • Oprostitev plačila obrokov predhodne akontacije dohodnine in akontacije davka od dohodkov pravnih oseb, ki dospejo v plačilo po uveljavitvi zakona do 31. maja 2020. 
  • Nadomestilo za bolniško odsotnost krije zdravstvena zavarovalnica.
  • Kreditojemalci imajo možnost odloga plačila obveznosti za 12 mesecev. Država nudi poroštvo. 
  • Za kreditojemalce, ki najemajo kredit pri javnem skladu, lahko velja odlog plačila za 12 mesecev.
  • Namenijo se sredstva za podporo raziskovalno-razvojnim projektom in naložbe v raziskave, razvoj in proizvodnjo cepiv, zdravil in zaščitne opreme.
  • Plačilni rok države zasebnim subjektom je osem dni. 
  • Kadar je upnik javni organ, so plačilni roki 60 dni. 
  • Poslovodstvo ni zavezano vložiti predloga za stečaj ali prisilno poravnavo, če je insolventnost družbe nastala kot posledica razglasitve epidemije. Ukrep se uporablja med veljavo zakona in še tri mesece po prenehanju.

Vir: Delo, 3. 4. 2020

Vse o mega zakonu boste izvedeli na webinarju: Aktualna pravna vprašanja – Konkretni odgovori in rešitve v praksi, ki so podjetjem v pomoč v trenutni situaciji. Več

Nazaj