Neizpolnjevanje kvote

31. 08. 2020 | Oba sektorja

Delodajalec, zavezanec h kvoti, ki ne izpolni kvote, mora do vključno zadnjega dne v mesecu za pretekli mesec plačati v Sklad prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v višini 70% minimalne plače za vsakega invalida, ki bi ga moral zaposliti za izpolnitev predpisane kvote.

Minimalna plača 1.1.2020 dalje je 940,58 €, 70% znaša 658,41 €.

Nazaj