Ne pozabite

Javni sektor

18. 07. 2020

Spremljanje uresničevanja kadrovskega načrta

Posredni uporabniki proračuna spremljajo uresničevanje kadrovskega načrta glede na dovoljeno in ocenjeno število zaposlenih iz tretjega odstavka prejšnjega člena ter najpozneje do 18. dne v mesecu poročajo o stanju števila ...

Oba sektorja

20. 07. 2020

Vloga za uveljavljanje nagrade za preseganje kvote za zaposlovanje invalidov

Delodajalec odda vlogo za uveljavljanje nagrade za preseganje kvote elektronsko preko SVZI.Net do 20. v mesecu za pretekli mesec.

Oba sektorja

20. 07. 2020

Izplačilo povračila nadomestila plače za začasno čakanje in višjo silo

Za to izplačilo bo Zavod upošteval dohodke iz obrazcev REK-1, vrsta dohodka 1004, ki jih boste delodajalci oddali na FURS do 20. 7. 2020.

Javni sektor

01. 12. 2020

Pravica do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom

Na podlagi četrtega odstavka 16. člena ZSPJS javni uslužbenec oziroma funkcionar, ki napreduje v višji plačni razred, v naziv oziroma v višji naziv, pridobi pravico do plače v skladu z ...

Oba sektorja

31. 12. 2020

Letni razpored delovnega časa

Pred začetkom koledarskega oziroma poslovnega leta delodajalec določi letni razpored delovnega časa in o tem obvesti delavce in sindikate pri delodajalcu (drugi odstavek 148. člena ZDR_1).

Oba sektorja

31. 12. 2020

Skrajni rok za izrabo letnega dopusta

Opomba: Gre za skrajni rok za izrabo letnega dopusta iz preteklega leta, pri čemer pa je treba upoštevati še četrti odstavek istega člena (162. člen), po katerem je skrajni rok ...