Ne pozabite

Oba sektorja

Vloga za uveljavljanje nagrade za preseganje kvote za zaposlovanje invalidov

20. 11. 2019

Delodajalec odda vlogo za uveljavljanje nagrade za preseganje kvote elektronsko preko SVZI.Net do 20. v mesecu za pretekli mesec.

Javni sektor

Pravica do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom

01. 12. 2019

Na podlagi četrtega odstavka 16. člena ZSPJS javni uslužbenec oziroma funkcionar, ki napreduje v višji plačni razred, v naziv oziroma v višji naziv, pridobi pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom 1. decembra leta, v katerem je napredoval (1. člen Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju – ZSPJS_V (Uradni list RS, št. 84/2018).

Oba sektorja

Letni razpored delovnega časa

31. 12. 2019

Pred začetkom koledarskega oziroma poslovnega leta delodajalec določi letni razpored delovnega časa in o tem obvesti delavce in sindikate pri delodajalcu (2. odst. 148. čl. Zakona o delovnih razmerjih).