Ne pozabite

Javni sektor

18. 10. 2020

Spremljanje uresničevanja kadrovskega načrta

Posredni uporabniki proračuna spremljajo uresničevanje kadrovskega načrta glede na dovoljeno in ocenjeno število zaposlenih iz tretjega odstavka tretjega člena uredbe[i] ter najpozneje do 18. dne v mesecu poročajo o ...

Javni sektor

01. 12. 2020

Pravica do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom

Na podlagi četrtega odstavka 16. člena ZSPJS javni uslužbenec oziroma funkcionar, ki napreduje v višji plačni razred, v naziv oziroma v višji naziv, pridobi pravico do plače v skladu z ...

Oba sektorja

10. 12. 2020

Vloga za subvencijo za skrajšan polni delovni čas

Pred oddajo vloge za subvencijo imate zakonsko obveznost, da zavod v 3 delovnih dneh od odreditve dela s skrajšanim polnim delovnim časom o tem obvestite na portalu za delodajalce. 

Dokazilo ...

Oba sektorja

31. 12. 2020

Podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo, in sicer do konca leta, za vse panoge

Vlada je sprejela peti protikrizni paket (PKP#5), s katerim podaljšujejo nekatere ukrepe, ki bi sicer konec septembra ugasnili, kot je čakanja na delo

Oba sektorja

31. 12. 2020

Subvencija za skrajšani polni delovni čas

Interventni ukrep je namenjen ohranitvi delovnih mest z dodelitvijo pomoči podjetjem, ki zaposlenim začasno ne morete zagotavljati dela iz poslovnih razlogov zaradi posledic epidemije.

Po tem zakonu lahko uveljavljate delno ...

Oba sektorja

31. 12. 2020

Skrajni rok za izrabo letnega dopusta

Opomba: Gre za skrajni rok za izrabo letnega dopusta iz preteklega leta, pri čemer pa je treba upoštevati še četrti odstavek istega člena (162. člen), po katerem je skrajni rok ...

Oba sektorja

31. 12. 2020

Letni razpored delovnega časa

Pred začetkom koledarskega oziroma poslovnega leta delodajalec določi letni razpored delovnega časa in o tem obvesti delavce in sindikate pri delodajalcu (drugi odstavek 148. člena ZDR_1).