Regres za letni dopust

01. 07. 2020 | Oba sektorja

Regres se mora delavcu izplačati najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta.

S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca določi kasnejši rok izplačila regresa, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta (2. in 3. odst. 131. čl. Zakona o delovnih razmerjih), vendar je treba upoštevati, da se regres za javni sektor praviloma izplača enotno, če ni drugače dogovorjeno, pri izplačilu plače v mesecu juniju.

Nazaj