Izraba letnega dopusta

30. 06. 2020 | Oba sektorja

Delodajalec je dolžan delavcu zagotoviti izrabo letnega dopusta do konca tekočega koledarskega leta, delavec pa je dolžan do konca tekočega koledarskega leta izrabiti najmanj dva tedna, preostanek letnega dopusta pa v dogovoru z delodajalcem do 30. junija naslednjega leta (tretji odstavek 162. člena ZDR-1).

Opomba: Gre za skrajni rok za izrabo letnega dopusta iz preteklega leta, pri čemer pa je treba upoštevati še 4. odstavek istega člena, po katerem je skrajni rok 31. 12. naslednjega leta, če delavec ni mogel izrabiti dopusta zaradi opravičljivih okoliščin na njegovi strani (daljša odsotnost zaradi bolezni, porodniški dopust).

Nazaj