Vodenje selekcijskega intervjuja s Franko Bertoncelj

12. 1. 2022

Kako je mogoče, da oseba, ki je na razgovoru za službo pokazala tako dober vtis in nas prepričala s svojim nastopom ter referencami, v delovni situaciji v podjetju ne izpolnjuje osnovnih pričakovanj?

Čeprav gre za načrten, organiziran in neposreden pogovor med kandidatom in predstavnikom podjetja, je za dobro izpeljan selekcijski intervju potrebnega veliko znanja in veščin izpraševanja. Vodja intervjuja mora biti na intervju pripravljen. Vedeti mora, kaj išče in kako bo to poiskal. Za objektivnost, zanesljivost in veljavnost ocen skrbi s povečevanjem strukturiranosti intervjuja in števila intervjujev ter ocenjevalcev. Odločitev o sprejetju ali zavrnitvi kandidata ne temelji na nezavedni ravni subjektivnega ocenjevanja, ampak na objektivnih, z dejstvi podprtih ugotovitvah.

Kako vešče voditi in nadzorovati potek intervjuja selekcije kadrov bomo predstavili na praktični delavnici, 26. 1. 2022

Prednosti delavnice

Cilj delavnice je udeležencem zagotoviti znanja za učinkovito izpeljavo selekcijskega intervjuja. Odgovorili bomo na ključna vprašanja:

 • Kako v eni uri ugotoviti, koga imamo pred sabo?
 • Kakšno metodo uporabiti za vodenje selekcijskega intervjuja?
 • Kakšni pogoji morajo biti zagotovljeni, da bomo iz razgovora s kandidatom dobili največ?
 • Kako prepoznati in oceniti kandidatove izkušnje, znanja, veščine, sposobnosti in osebnostne lastnosti?
 • Ne zadovoljimo se z običajnimi posplošenimi odgovori – kako spraševati in kako poslušati?
 • Kaj nam lahko namigne kandidatova neverbalna komunikacija?
 • Najpogostejše napake, ki jih vodje intervjujev običajno zagrešijo in še več.

Vsebina

 • Priprava na selekcijski intervju
 • Kakšnega kandidata v resnici potrebujemo?
 • Kakšni pogoji morajo biti zagotovljeni, da bomo iz razgovora s kandidatom dobili največ?
 • Funkcija, filozofija in struktura selekcijskega intervjuja
 • Kako voditi selekcijski intervju – 10 pomembnih metod pri vodenju intervjuja
 • Kako prepoznati in oceniti kandidatove izkušnje, znanja, veščine, sposobnosti in osebnostne lastnosti
 • Kadrovski selekcijski intervju je za kandidata stresna situacija – tudi to nam pove nekaj o kandidatu
 • Ne zadovoljimo se z običajnimi posplošenimi odgovori – kako spraševati in kako poslušati – pravilno poslušanje kot glavno orodje selekcijskega intervjuja
 • Kaj nam lahko namigne kandidatova neverbalna komunikacija
 • Najpogostejše napake, ki jih vodje intervjujev običajno zagrešijo
 • Primeri uporabnih selekcijskih vprašanj
 • Psihološko ozadje kandidatovih odgovorov
 • Kako preko socialno zaželenih odgovorov
 • Intuicija in kaj nam pravi naš »občutek«
 • Prvi vtis in ostale subjektivne napake ocenjevanja v selekcijskem intervjuju
 • Česa kandidatov ne smemo spraševati
 • Sprejemanje odločitve o izboru kandidata
 • Kako ustrezno zavrniti neizbrane kandidate

Več: Opis

Nazaj