Zaposlovanje in delovno razmerje

Poznajte celotno zakonodajo in pravilno vodite kadrovske postopke v vašem podjetju ali javni ustanovi.

V SKLADU Z ZAKONODAJO UREDITE KADROVSKE POSTOPKE

Dostopajte do najboljših praks in primerov na našem portalu in preko uspešnega poslovanja zagotovite rast podjetja.

Kadrovsko delo v javnem sektorju

Pravočasno si zagotovite dostop do celovitih informacij s kadrovskega področja o javnem sektorju in jih uspešno vpeljite v poslovanje.

Kot aktivni naročnik boste sproti obveščeni o spreminjajočih zakonodajnih novostih v javnem sektorju.

Online priročnik vam zagotavlja

 • pravilno in učinkovito vodenje kadrovskih postopkov,
 • uporabna navodila in pripomočke za delo,
 • seznanitev z novostmi ter dobro prakso.
kadrovsko-delo-v-javnem-sektorju-2019.original.png
Napotitev delavcev na delo v tujino in zaposlovanje tujcev

Pravilno izpeljite postopke pred napotitvijo delavca v tujino in zaposlovanja tujcev. V priročniku boste spoznali konkretne izpeljave postopkov pridobivanja dovoljenj in potrjevanja obrazcev A1.

Ustrezno uredite pogodbe o zaposlitvi za napotene delavce in pravilno obračunajte davke ter prispevke brez napak.

Z našim online priročnikom boste hitro in natančno spremljali značilnosti ter posebnosti posameznih držav.

napoteni-delavci.original.png
Varnost in zdravje pri delu

Uporabite celotne določbe zakonodaje iz področja varnosti in zdravja pri delu, ki je opisan v preprosti in razumljivi obliki.

Pravilno uskladite promocijo zdravja na delovnem mestu v organizaciji, tako boste:

 • zmanjšali odsotnost z dela zaradibolniške odsotnosti,
 • povečali zadovoljstvo zaposlenih, - spodbudili sodelovanje med zaposlenimi in - postali družini prijazno podjetje.

Poskrbite za urejene delovne razmere tako, da :

 • pravočasno opravite zdravniške preglede zaposlenih,
 • dostopajte do vzorcev in izjav varnosti pri delu,
 • se zavarujte pred odškodninskimi in disciplinskimi sankcijami.
varnost-in-zdravje-pri-delu.original.jpg
Sodobna kadrovska funkcija

Spoznajte spremenjeno vlogo kadrovske funkcije, kjer boste upravljati sodobno kadrovsko funkcijo in vse povezane razvojne naloge, ki strmijo k uspešnosti poslovanja.

Prikazali vam bomo, kateri so glavni temelji, ki jih kot uspešen kadrovik morate poznati, da boste enakovreden partner vodstvu in ostalim poslovnim funkcijam, kot so:

 • finance,
 • računovodstvo,
 • proizvodnja in prodaja.

Z vsem novim znanje boste lahko zaposlili »prave ljudi«, s katerimi bo podjetje dosegalo zastavljene cilje.

Z našim priročnikom si boste zelo poenostavili kompleksno

in zahtevno delo kadrovske funkcije.

sodobna-kadrovska-funkcija.original.jpg
Delovnopravna zakonodaja

Hitro dostopajte do pravih informacij o pravnih predpisih in uporabite preverjene vzorce v kadrovskih postopkih.

Z razlagami zakonodajnih zahtev boste zelo hitro poiskali odgovore, ki jih potrebujete v vašem podjetju oziroma organizaciji.

S tem boste zelo pohitrili vaše delo in omogočili podjetju oziroma javni ustanovi pravilno delovanje.

delovno-pravna-zakonodaja.original.jpg

800 + podjetij nam že zaupa

Kaj je skupno vsem našim strankam, da nam zaupajo?

“Strokovne informacije, praktična izobraževanja, zanesljivost in ažurnost.”

"

Želela bi pohvaliti vaše tiskovine, saj se spreminjajo ažurno glede na spremembe zakonodaje. Pohvalila bi tudi nazorno napisan seznam glede menjave vsebin, katere strani se izločijo, koliko jih je in katere so prestavljene na portal.

Portal je pregleden, jasen, vsebinsko bogat in res zelo uporaben. Zelo dobro je, da imamo možnost postavljanja vprašanj kot tudi pregled odgovorov na vprašanja drugih. V tej točki bi želela pohvaliti vašo ekipo glede res hitrega odziva.«

user.png

Lea Toman

SLG Celje

"

Delavnice so izredno praktično zastavljene in strokovno gradivo predano s strani dobro podkovanih strokovnih predavateljev. Moduli so zasnovani in izvedeni v smiselnem sosledju, delavnice pa interaktivne. S podjetjem Založba Forum Media sem zelo zadovoljna in priporočam njihove storitve.

user.png

Tanja Harej

HR Manager, Pipistrel d.o.o.

"

Portal e-Kadrovik nam je v veliko pomoč pri vsakdanjem delu. Večkrat posežemo po priročniku, spremljamo objave in časovni opomnik o aktualnih zadevah, še posebej pa nam pomagajo odgovori na naša vprašanja. Pripravljeni so strokovno in razjasnijo naše dileme, kar je toliko bolj pomembno, kadar gre za specifične okoliščine primera in v (katerihkoli) splošnih odgovorih ne najdemo rešitve.

user.png

Kristina Božič

Višja svetovalka za kadrovske zadeve, Občina Škofja Loka

"

Z Založbo Forum Media sodelujemo že več let, saj smo naročniki njihovih priročnikov s portalom (Kadrovsko delo v praksi po novem in Prekinitve zaposlenih po novem). Oba sta pregledna in enostavna. S pomočjo obeh priročnikov smo zelo poenostavili delo v oddelku človeških virov.

user.png

Anja Nose

HR Manager, Treves d.o.o.

ZAČNITE UPORABLJATI PORTAL DANES

Ustvarite najboljšo strategijo za selekcijo kadrov, ki se vam bo obrestovalo v uspehu vašega poslovanja.